2017 yılında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan belediye şirketlerine geçirilen işçiler, artan ekonomik krizle birlikte zorlaşan yaşam koşullarından kurtulmak için kadroya alınmayı, eşit işe eşit maaş ve eşit hak verilmesini ve yetkililerin verdiği kadro sözlerinin yerine getirilmesini bekliyorlar. Günümüzde belediye şirket işçilerinin kadrosuz olmasının büyük haksızlık olduğunu belirten işçiler

Taşeron değil de kadrolu olmak isteyen belediye şirket işçileri norm kadroya geçerek çalışma şartlarında iyileştirilme olmasını bekliyor. Çalışma şartlarından memnun olmayan işçiler ağır şartlarda çalıştıklarını, aynı işi yaptıkları kadrolu kişilerden çok daha az ücret aldıklarını ve aynı haklara sahip olmadıklarını belirten işçiler norm kadroya geçmeyi ve eşit işe eşit maaş ve eşit hak talep ediyor.

Kadro bekleyen 550 bini aşkın taşeron belediye şirket işçisi seçim öncesi bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Twitter'da etkinlik düzenleyen vatandaşlar yetkililere seslenerek bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini istiyor. Başta Cumhurbaşkanlığı ve CİMER olmak üzere, ilgili makamlara yazdıkları dilekçe ve mektuplarla yaşadıkları sorunları anlatan taşeron belediye şirket işçileri kadro hakkı için mücadele etmeye devam ediyor. 

Kadro bekleyen taşeron belediye şirket işçileri kadro verilmesinin seçimlerde kullanacakları oy üzerinde çok etkisi olduğunu belirtirken yaklaşan seçimde taşeron belediye şirket işçileri ve ailelerinin kullacağı oyların büyük bir önem teşkil ettiği bir kez daha gözler önüne serildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Yeni müjdeler vereceğiz.'' demesi taşeron belediye şirket işçilerine umut oldu. Uzun zamandır kadroya geçmek için için mücadele eden taşeron belediye şirket işçileri, Kabine Toplantısı'ndan müjdeli bir haber beklerken Meclis'in kapanmasıyla hayal kırıklığına uğradı. 

Seçim öncesi ani bir kararla ya da KHK ile kadroya geçmek isteyen taşeron belediye şirket işçileri yetkililere seslenmeye devam ederken yaşanan bu adaletsizliğin çözümünün seçimlerde kullanacakları oy üzerinde etkili olacağını da vurguluyor. 

Hükümetin aileleriyle birlikte sayıları milyonu aşan taşeron belediye şirket işçilerinin oy potansiyelini görmezden gelmemesi ve taşerona kadro meselesini seçim öncesi çözüme kavuşturması bekleniyor.

BAKAN BİLGİN'DEN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'ten Kübra Par, Nagehan Alçı ve Nasuhi Güngör'ün sorularına yanıt verdi.

Bakan Bilgin, ''Mazaret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksliyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.'' dedi.

Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri, KİT için yeni gelişme! Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri, KİT için yeni gelişme!

Meclis'in açılması mümkün!

TBMM İçtüzüğü'nde yer alan 7.maddeyle Meclis'in tatil dönemindeyken de acılması mümkün. 

Madde 7 – (Değişik: 16/5/1996-424 S.Karar/3 md.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil veya ara verme sırasında Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağrılması halinde, belirtilen gün ve saatte toplanır.

(Mülga fıkra: -9/10/2018 – 1200 S.Karar/25 md.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrı-sına karar verebilir. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç yedi gün içinde yerine getirir.

Bu çağrılarda, toplantı gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun belirtilmiş olması şarttır.

Birleşim yeterli çoğunlukla açılabildiği takdirde, Başkan, ilk önce çağrı yazısını okutur ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devama karar vermediği takdirde, tatile veya ara vermeye devam olunur. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşer.

detail-photo-fancybox-8

Uzun zamandır kadro için mücadele eden, birçok mecrada yetkililere seslenen belediye şirket işçileri, seçim öncesinde de yetkililere seslenmeye devam ederek Meclis'in açılmasına sebep olabilir.