adro bekleyen belediye şirket işçisi zabıtalar seçim öncesi bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Twitter'da etkinlik düzenleyen vatandaşlar yetkililere seslenerek bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini istiyor. Aynı işi yaptığı kişilerle aynı haklara sahip olmak isteyen zabıtalar eşit işe eşit hak ve eşit maaş talep ediyor.

Başta Cumhurbaşkanlığı ve CİMER olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlara yazdıkları dilekçe ve mektuplarla yaşadıkları sorunları anlatan belediye şirket işçisi zabıtalar, yasal çerçevede çalışan 657 tabi
devlet memuru olmak için mücadele etmeye devam ediyor. Birçok mecrada yetkililere seslenen  belediye şirket işçisi zabıtalar eşit işe eşit hak ve eşit maaş ile çalışmayı talep ediyor.

696 sayılı KHK'lı çalışanlar zorunlu emekliliğin kaldırılmasını talep ediyor! 696 sayılı KHK'lı çalışanlar zorunlu emekliliğin kaldırılmasını talep ediyor!


Belediye şirket işçisi mağdur zabıtalar, maddi ve manevi olarak şirket zabıtasının yaşadıkları zorlukları şu şekilde anlatıyor: 

''Belediyenin yasaklamış olduğu kararları uyguladığımız için halk tarafından tepkiyle karşılanmaktayız. Çalıştığımız yerde bu konuda yasal hiçbir güvencemiz ve çalışma şartlarımızın düzeni olmadığından bu durumlara bağlı sorunlar yaşamaktayız. Belediyelerin toplumda siyasal bir kurum olarak görülmesi ve zabıtanın yaptırımının ciddiye alınmaması neticesinde, toplum tarafından ciddiye alınmama, küçümsenme ve takdir edilmeme gibi durumlar yaşanmaktayız. Bunun dışında ise çalıştığımız kurumda dahi çalışma şartlarımızı iyileştirme ve çalıştığımız yerde mesleki olarak yükselme şansımız olmamaktadır. 7/24 saat esaslı çalışan, riskli ve tehlikeli görevler ifa eden, fiziki ve zihnen yoğun çalışma yapan ve sürekli tehlike altında olan, belediyenin kanun, nizam ve yasaklarına aykırı davranan kişilerle karşı karşıya gelen ve çoğu kez sözlü ve fiili
saldırılara uğrayan Belediye Şirket İşçisi Zabıta Yardımcı Personelleri belediyede çalışan diğer personellere oranla fiziki ve ruhsal olarak daha fazla yıpranmaktadır. Bizler Belediye Şirket İşçisi Zabıta Destek Personelleri veya taşeron işçi zabıta personelleri olmak istemiyoruz. Yasal mevzuat çerçevesinde tanımlanmış yasal çerçevede çalışan 657 tabi devlet memuru olmak istiyoruz.'' denildi.