CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, torba yasasında ehliyet affının olmadığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de 2020'nin Temmuz ayında sürücü belgesine el konulan ya da iptal edilenler arasında; hiçbir kazaya karışmayan, ölümle sonuçlanan kazalara sebebiyet vermeyen ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığı belirlenen sürücülerin belgelerinin bir defaya mahsus iade edilmesi için Kanun Teklifi hazırlayarak TBMM başkanlığına sunmuştu.

'Ehliyet affı bu torba yasada yok'

Gürer, "Biz, kanun teklifini vereli bir yıl oldu ancak bir gelişme olmadı. Ehliyet affı bu torba yasada yok. Haftaya görüşülecek olanların içinde yer alıp almadığını bilmiyoruz" dedi.

MHP'den de birkaç milletvekilinin bu konuyu Meclis'te gündeme getirdiğini dile getiren Gürer, "O konuşmalara istinaden konuşursak bu konunun Meclis’e gelmesi gerekir" dedi.

Konuya dair mağdurların olduğunu da söyleyen Gürer şöyle konuştu:

"Bu konudan mağdur olan taksi şoförleri, kamyoncular var. ‘Evimize ekmek götüremiyoruz’ diyorlar. ‘İşimiz şoförlük, bir hata yaptım. Bir kereye mahsus affedilsin, tekrarlamayacağız’ diyorlar. Çok sayıda kişi bana ulaşıyor. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntıya düşenler var"

Gürer’in hazırladığı Kanun Teklifi ise şöyle:

Özgür Erdursun'dan staj açıklaması! Özgür Erdursun'dan staj açıklaması!

"1- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 26 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 51’inci, 67’inci ve 118’inci maddelere göre sürücü belgeleri iptal edilmiş olanlar ve 47’incî, 48’incî, 51’inci,67’inci ve 118’inci maddelere göre ehliyeti belirlenmiş süreler zarfında geçici olarak alınanlar, içinde ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verenler ile uyuşturucu ve uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler muaf tutularak, bir defaya mahsus olmak üzere sürücü belgeleri geri verilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”