Kamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda (YHS) görev alan personeller Çok ağır şartlarda, mobing altında, görev tanımı olmadan çalıştıklarını, kamunun üvey evlatları olduklarını, içlerinde büro işlerini yapabilecek ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu kişilerin olduğunu söyleyerek bir defaya mahsus statü değişikliği yapılmasını talep ediyor.

Taşeron İtfaiyeciler kadro sözünün tutulmasını bekliyor Taşeron İtfaiyeciler kadro sözünün tutulmasını bekliyor

YHS personelleri çalıştıkları ya da çalışmak istedikleri kurumlarda Görevde Yükselme Sınavı'nın açılmaması, açılsa bile mülakat ve derece kademe sorunundan, açılan kadro sayısının yetersizliğinden ötürü kariyerlerinde yükselme imkanı bulamamakta.

Birçok alanda çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yaşadığı sorunların dikkate alınmaması da YHS adı altında çalışan personelleri kötü etkilemekte ve iş motivasyonlarını düşürmekte.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kanayan yaraları arasında engelli personellerin çektiği sıkıntılar da var. Sağlık problemlerinden ötürü özel hayatlarında zorluk yaşayan engelli YHS personelleri çalışma hayatlarında da sıkıntı yaşıyor. Sağlık şartlarına göre muamele görmek isteyen, canlarını tehlikeye atmadan çalışmak isteyen engelli YHS personelleri birçok mecrada yetkililere seslenerek bir düzenleme yapılmasını istiyor. 

2010 yılında yapılan referandumda Anayasanın 10. maddesine ilave edilen cümlede 'pozitif ayrımcılık gereği engelliler hakkında alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı' ifadesi yer almakta. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen engelli vatandaşların önlerindeki engeller kaldırılmadı.  

Anayasanın 50. maddesinin 2. fıkrasında 'bedenî ve ruhî yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar', 16. maddede ' kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek , engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç gereçleri temin etmek zorundadır', 16. maddenin 2 fıkrasında 'engelliliği artıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz' gibi birçok madde varken iş uygulamaya geldiğinde engelli vatandaşlar neredeyse engelsiz vatandaşlarla aynı şekilde muamele görüyor. 

Uzun zamandır statü değişikliği bekleyen engelli yardımcı hizmetler sınıfı personeli de engelinin ardından çalışma hayatında da birçok engelle karşılaşan kesimden.  

Çok ağır şartlarda, mobbing altında, görev tanımı olmadan çalışmakta olan YHS personelleri görev tanımları olmasını ve eğitim durumlarına göre statü değişikliği yapılmasını, engel durumlarına göre çalışma şartlarında değişiklik yapılmasını talep ediyor. Amirlerinin, yöneticilerinin engel durumlarını dikkate almadan iş yüklemeleri nedeniyle mağduriyet yaşayan engelli YHS personelleri engelleri ile mücadele ederken, onunla yaşamayı öğrenirken iş ortamlarında ağır şartlarda çalışmaları nedeniyle bir kez daha zorlukla mücadele ediyorlar.  

Anayasa'da yer alan pozitif ayrımcılığa uygun olarak, engel durumlarına göre çalışma şartları isteyen engelli YHS personelleri iş hayatında daha fazla engelle karşılaşmak istemiyor.