2000 sonrası girişliler için düzenleme yapılması bekleniyor 2000 sonrası girişliler için düzenleme yapılması bekleniyor

Jandarma bünyesinde çalışan güvenlik korucuları özlük haklarında düzenleme yapılmasını talep ediyor. Bulundukları bölgelerde vatanı koruyan güvenlik korucuları mevcut çalışma şartlarında haksızlığa uğradıklarını belirterek bir düzenleme yapılmasını istiyor. 

Güvenlik Korucuları Özlük Hakları konusundaki taleplerini şöyle sıraladı;

 1. Özlük hakları konusunda kapsamlı bir şekilde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi tutulması,
 2. 657 DMK'da 4A kadro
 3. Maaş ve sigorta kolunun 4C'ye bağlanması,
 4. Yan ödemenin verilmesi
 5. Özel hizmet tazminatı verilmesi
 6. Evli iki çocuklu için net maa: İlk okul mezunu için 14.000 TL, orta okul ve lise mezunu için 14,250, ön lisans ve lisans mezunları için 14,500 tl
 7. Emeklilikte emeklilik ikramiyesi,
 8. Görev ücretlerinin günlük 640 gösterge  üzerinden verilmesi, 
 9. Yol ücretinin yerel taksi ücret üzerinden verilmesi, 
 10. Halihazırda 225 gösterge üzerinden verilen operasyon ücretinin günlük 6000 gösterge yükseltilmesi,
 11. Terör tazminatının verilmesi, 
 12. 50 ile 55 yaşlarında 15 yıllık sigortalılık süresi olanların isteğe bağlı emeklilik hakkının verilmesi,
 13. Halihazırda zorunlu ılan 55 yaşında emekliliğin devam etmesi,
 14. Emekli olanların şartları tutan varsa kadrosunun bir oğluna verilmesi,