Merkezi İstanbul: Türk Yatırım Fonu resmen kuruldu! Merkezi İstanbul: Türk Yatırım Fonu resmen kuruldu!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde otoyol, devlet ve il yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak, yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak, görevi ile ilgili işler için lüzumlu harita, etüt ve proje işlerini yapmak ve yaptırmak gibi görevlerde bulunan harita ve kadastro teknikerleri mevcut atamaların yetersizliği nedeniyle mesleklerini icra edemiyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde Maliye Hazinesi ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak, Hazine adına tescilini sağlamak, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, trampa etmek, kamulaştırma ve toplulaştırma işlerini hazırlama gibi birçok alanda çalışabilen harita ve kadastro teknikerleri son 4 senedir Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından harita ve kadastro teknikeri ataması yapılmamasına tepki gösteriyor. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi devlet kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanı olan harita ve kadastro teknikerleri atama yapılmamasından dolayı mağdur olurken yıllarca eğitimini aldıkları mesleklerini icra edemiyor. Alanları dışında geçici işlerde çalışmak durumunda kalan harita ve kadastro teknikerleri mezun olduktan sonra geçim sıkıntısıyla da karşı karşıya kalıyor. 

Twitter'da sık sık etkinlik düzenleyen harita ve kadastro teknikerleri yetkililere seslenirken atama mağduriyetlerinin bir an önce çözülmesini ve alanlarında istihdam sağlanmasını talep ediyorlar.