7.Yargı paketinde ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yapılacağı belirtilen ek ödemenin kanun teklifinde yer almaması infaz koruma memurlarının tepkisine yol açtı. Maaşlarının yetersiz olduğunu ve özlük haklarında iyileştirilme yapılması gerektiğini savunan infaz koruma memurları bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. 

İnfaz koruma memurları, ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını, bu şartlarda fiziksel ve psikolojik olarak yorulduklarını belirterek yetkililerden bir çalışma yapılmasını talep ediyor. Seçim öncesinde düzenleme bekleyen infaz koruma memurlarının talepleri yetkililer tarafından görmezden gelinirken yerel seçimlerin yaklaşmasıyla taleplerini yinelemeye başladılar.

İnfaz koruma memurlarının yeni üniformalarına ilişkin yönetmelik yayımlandı

7. Yargı Paketi'ne dahil edilmediler!

7. Yargı Paketi Yasa Tasarısı kapsamında Madde 46(Ek Madde 39)’da İnfaz ve Koruma Memurlarına her ay 6000-8000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakamın ek ödeme yapılacağı “Maaş İyileştirilmesi Maddesi” 09/03/2023 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarısından çıkartılmış ve sadece 16. Madde de belirtilen 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunun Ek 1. Maddesinin 2. Fıkrasının (B) bendinde yer alan “Mensup Personeli” ibaresi “Mensup Personeli ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru ile İnfaz ve Koruma Memuru Unvanlı Ceza İnfaz Kurumu Personeli” maddesi eklenmiştir. Bu “Maaş İyileştirilmesi Maddesinin” çıkartılması tüm infaz ve koruma memurları ile yakınlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

İnfaz koruma memuru alınacak

İnfaz koruma memurları can güvenliği istiyor!

Görev yaptıkları esnada zaman zaman mahkumlarla fazla yakın olan infaz korkma memurları, hükümlü ve tutuklular tarafından tehdit, şantaj ve iftiralara maruz kaldıklarını belirterek iş ortamlarında can güvenliklerinin olmadığını belirtiyor. 

TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen'den Özgür Özel'e ziyaret! TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen'den Özgür Özel'e ziyaret!

Kimi zaman mahkumlar tarafından saldırıya uğrayan infaz koruma memurları mevcut çalışma şartlarında can güvenlikleri de olmadığını belirtiyor. En temel hak olan yaşama hakları sürekli risk altında olan infaz koruma memurlar can güvenliklerinin sağlanmasını ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için düzenleme yapılmasını bekliyor.

Yaşadıkları mağduriyetleri, zor anları ve psikolojik baskıları sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada dile getiren infaz koruma memurları çalışma şartlarında onları maddi manevi olumsuz etkileyen etmenlerin ortadan kaldırılmasını talep ediyor. 

Sosyal medyadan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başta olmak üzere siyasilere ve yetkililere seslenen infaz koruma memurları verilen sözlerin tutulmasını ve çalışma şartlarında iyileştirilme yapılmasını talep ediyor.