Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada birçok kurumda istihdam etmek üzere kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporu  (En az %40) Engelli belgesi olması,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini fiilen yapmış veya muaf olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Arşiv araştırması sonucunda görevine yapmasına engel bir hususun bulunmaması, (Arşiv araştırması sonucu olumsuz gelen adayların iş sözleşmeleri, işe başlamış olsalar dahi feshedilecektir.)

KADROLAR

Büro İşçisi  
Beden İşçisi (Genel)   
Şoför (Yolcu Taşıma)  

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni  
Greyder Operatörü   

Harita Mühendisi  
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)  
Topoğraf  

Aşçı Yardımcısı  
Sayaç Okuma Elemanı (Su)  
Sıhhi Tesisatçı  

Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)  
İdari Büro Görevlisi  
Süpürgeci (Temizlik İşçisi) - Cadde, Sokak vb.  

Sekreter  
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü  
Kamyon Şoförü  

Greyder Operatörü  
Temizlik Görevlisi  

Garson (Servis Elemanı)  
Aşçı Yardımcısı  
Pide Ustası  

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler  
Lojistik Meslek Elemanı  

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı  
Denetmen  
Sistem İşletmeni  

Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Muhasebe Meslek Elemanı  
Büro Memuru (Genel)(Ambarcı (Otomotiv)