Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında 2023 yılı jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranının açıldığı ve başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi.

Yayınlanan ilana başvurular az önce başladı. Biz de Finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu uzman erbaş alımının başvurusuna dair bilgilere yer verdik.

ADAYLARIN İSTİHDAM EDİLECEĞİ BRANŞLAR

Uzman erbaş olarak alınacak gençlerin istihdam edileceği branşlar şu şekilde.

6.612 jandarma,
2 at bakıcısı,
16 bot serdümeni,
200 sıhhiyeci,
100 muhabere
10 havacılık

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Jandarma uzman erbaş alımına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

26 bin TL maaşla işçi alımı yapılacak 26 bin TL maaşla işçi alımı yapılacak

b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak;
Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı
aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir.
Diğer branşlar için ise Tablo (2-4)’te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı
aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023)
itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004
(dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken
müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat
edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5’teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve
üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (18 Eylül 2023)
itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Eylül 2018 tarihi ve
sonrasında terhis olmak.),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ 3 (ÜÇ) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak
2023) tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994
(dahil) tarihleri arasında doğanlar] ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı
nitelik belgesi almış olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 02 Ekim 2023
tarihi itibariyle 3 (üç) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması
gerekmektedir. Adaylar ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir
belgeyi başvuru esnasında PTS’ye yükleyecek, seçme sınavlarına gelirken de yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.
Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.
3 (üç) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin
müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.
Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece
feshedilmemiş olması gerekmektedir.