Pandeminin ardından artan ekonomik kriz yurttaşın belini bükmeye devam ediyor. İktidar enflasyonun artış hızının düşürülmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve ekonomik krizin koşullarının hafifletilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Nisan ayı enflasyonu yıllık olarak yüzde 69,80 oldu.

TÜİK'e göre Nisan ayı aylık enflasyon oranı yüzde 3.18.

CUMHURBAŞKANI CEVDET YILMAZ'DAN 'ÖDENEK' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tasarruf ve verimli kaynak kullanımı konusunda yaptığımız bu güncellemede iki önemli gelişme etkili olmuştur. Birincisi geçen yıl yaşadığımız tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını süratle sarma ihtiyacımız, ikincisi pandemi sonrası tüm dünyanın gündemi haline gelen enflasyon ile ülkemizin kararlı bir şekilde mücadele etme iradesidir. Bugün sunduğumuz paket tek başına değil, bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, birbirini destekler mahiyette diğer paketler ile birlikte anlam ifade etmektedir" ifadelerini kullandı. 

Kamu 1

Kamu 2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz. Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.

Geçen yıl yaşadığımız depremlerin ilk aşamada hesap edilen maliyeti 104 milyar doları bulmuştur. Sadece merkezi idare bütçesinden deprem için tahsis edilen ödenek 2023 yılında 960 milyar TL’dir.

2024 yılı başlangıç ödeneği ise 1 trilyon 28 milyar TL olmuştur. Bu ödenekler azalmakla birlikte, önümüzdeki yıl da devam edecektir. Bu büyük ilave yükün bütçe açıkları üzerinde oluşturduğu etki açıktır.

Enflasyon ile mücadelede para politikalarının yanı sıra maliye politikaları ve yapısal reformlar önem taşımaktadır. Orta Vadeli Programımız da bu temel çerçeve ile şekillendirilmiştir.

Kamunun tasarruf yapması ve verimliliği artırması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, makro tasarruf oranımızın artmasına ve daha az cari açığa yol açacaktır. Talep yönlü katkısının yanı sıra, bitme aşamasına yakın projelere, sulama ve rekabet gücünü artırıcı altyapılara yoğunlaşan kamu yatırımları arz yönlü artışla da enflasyon ile mücadelemizi güçlendirici etkide bulunacaktır.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak. Enflasyonu düşük tek hanelere düşürmek. Refah için de düşük haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir. Para politikası, gelirler, yapısal reformlar uyum içerisinde yürütülüyor. MB enflasyonu düşürmek için para politikasında sıkılaştırma dahil kendi alanındaki tedbirleri alıyor.  Deprem yaralarını sardığımız dönemde harcamaları disiplin altına alıyoruz. Tabi ki bugüne kadar tasarruf yapılmadı değil. Geçen sene aldığımız tedbirlerle bütçe açığını tedbir alınmasaydı 9-10'lara çıkacak açığı yüzde 5 gibi daha makul düzeye çekebildik. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansa baktığınız zaman mali disiplinin AK Parti'nin önemli özelliği olduğu ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: PAKETE AYKIRILIK TESPİT EDİLİRSE YAPTIRIM UYGULANACAK

Hazinet ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Tasarruf paketine aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanacaktır. Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, kayıt dışılıkla mücadele gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Bu açıklayacağımız ilk paket değil son paket de olmayacak" diyen Bakan Mehmet Şimşek'in açıkladığı paket şöyle oldu:

"- Kamuda tasarruf adımlarının ilk aşaması taşıtlar. Kamu filo yönetimi sistemi ile etkinliği artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilecek,

- 3 yıl süreyle yeni araç satın alınmayacak ve kiralama yapılmayacak,

- Kanunda belirtilen makam ve kişiler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz,

- Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz,

- Savunma ve güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde personel servislerini kaldırıyoruz,

- İkinci alan kamu binaları. Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak,

- Kamuda üç yıl boyunca emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek,

Türk ekonomisine ilişkin ‘iyi görünüm’ beklentisi: Bunun bir parçası olmak istiyoruz Türk ekonomisine ilişkin ‘iyi görünüm’ beklentisi: Bunun bir parçası olmak istiyoruz

- Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan getireceğiz. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

- İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz. Mükerrer yapılanmalarını önleyeceğiz. Örneğin, defterdarlıklarla vergi dairelerini birleştireceğiz,

- Hizmet içi eğitimler sadece kamu tesislerinde yapılacak, otellerde değil. Yurt dışı geçici görevleri sınırlıyoruz,

- Enerji ve atık yönetimine gelince kamuda enerji verimliliğini daha da artıracağız. Yenilenebilir enerjiyle tasarrufu sağlamayı düşünüyoruz,

- Bir diğer başlık haberleşme ve iletişim giderleri. Burada dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz,

- Diğer cari harcamalarda 2024 temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi ve kokteyl yapılamayacak,

- Zorunlu haller hariç demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz,

- Kamuda tasarruftan sonra bir diğer alan bütçede harcama disiplini. Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10'luk kesinti, yatırım ödeneklerinde yüzde 15'lik kesinti yapıyoruz,

- Diğer başlık kamu yatırımları. Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan projeler, deprem sonrası planlanan projeler, tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıran projeler, yeşil projeler ve OSB-demiryolu bağlantı projeleri öncelikli projeler olacak,

- Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız,

- Kamu kurumları bütçe ödeneğine göre yatırım projeleri yürütecek. 2024 yılında harcamalar gözden geçirilecek ve bu çerçevede verimsiz harcamalar 2025 yılından itibaren sonlandırılacak."

Editör: Merve Çoban