Staj ve çıraklık sigortası mağdurları mücadeleye devam ediyor! Staj ve çıraklık sigortası mağdurları mücadeleye devam ediyor!

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bünyesinde çalışan taşeron işçilerin yaşadığı mağduriyetler ötürü büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. 

KİT bünyesinde görev yapan taşeron işçiler uzun yıllardır belirli süreli sözleşmelerle çalışmaktan kaynaklı güvencesizlik ve belirsizlikle karşı karşıyadırlar. Kadroya geçiş talepleri, mali haklarının iyileştirilmesi, sosyal güvence sağlanması ve iş güvencesinin arttırılması için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Bu işçiler, yıllardır aynı işi yaptıkları halde kadrolu işçilerle aralarındaki farkın ortadan kaldırılmasını ve eşit işe eşit ücret prensibiyle değerlendirilmeyi talep ediyorlar. Çünkü aynı işi yapan kadrolu işçiler daha iyi maaş ve sosyal haklardan yararlanırken, taşeron işçilerin durumu maalesef daha zorlu olabiliyor.

Peki Çözüm Üretildi mi?

Bu konuda yetkililerden ve ilgili makamlardan hala bir çözüm üretilmiş değil. Seslerini duyurmak ve taleplerinin karşılanması için çeşitli eylemler düzenleyen Taşeron işçiler bu mağduriyetlerin giderilmesi için adil çözümlerin yanı sıra gerekli adımlarında atılmasını beklemektedir.