Yıllardır kendilerine verilen kadro sözü için mücadele eden KİT taşeron işçileri uzun süredir yetkililerden bir çözüm bekliyordu. Günümüz ekonomik koşullarından ötürü eşit hak ve eşit maaş taleplerinin ısrarla çözülmesi gerektiğini savunan taşeron işçileri için önemli bir adım atıldı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerle ilgili kanun teklifi hazırlayarak meclise sundu.

750 bin kamu işçisine ek zam yapılacak mı? Gözler Hak-İş ve Türk-İş'e çevrildi! 750 bin kamu işçisine ek zam yapılacak mı? Gözler Hak-İş ve Türk-İş'e çevrildi!

Kanun teklifine göre KİT’ler, özel bütçeli kamu kuruluşları, kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalıştırılan taşeron işçilerin ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerinin sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeleri ve ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup memur işi yapan işçilerin de memur kadrosuna geçirilmeleri istendi. 

Böylelikle konuyla ilgili önemli bir adım atılmış oldu. KİT taşeron işçilerini umutlandıran bu adımla birlikte KİT taşeron işçilerinin kadro durumu Ekim ayında Meclis'te ele alınacağı görülüyor.