Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Borusan Lojistik A.Ş'de sendika üyesi işçilerin 20 Mart'ta işten çıkarılmasının ardından, yaklaşık 500 liman işçisi greve başladı. İşçilerin başlattığı direniş, arkadaşlarının da iş bırakarak verdikleri destekle devam ediyor. 

Türkiye Sağlık-İşçileri Sendikası'ndan hukuk zaferi! Meslek kodu değişti Türkiye Sağlık-İşçileri Sendikası'ndan hukuk zaferi! Meslek kodu değişti

İşverenin diğer işçileri de işten çıkarmakla tehdit etmesi üzerine 21 Mart'ta işçiler iş durdurarak işyeri önünde eyleme başladı.

İş yavaşlatma dâhil, birçok seçeneği gündeme alan liman işçileri, “İşine ekmeğine sahip çık, sendikalı ol güçlü ol. Grev sendika taleplerimiz yerine getirilene kadar devam edecektir” dedi.

Liman işçilerine büyük destek

Liman işçilerine, Liman İş Sendikasına bağlı GEMPORT başta olmak üzere diğer sanayi kuruluşu çalışanı işçilerden de büyük destek geldi.

Fabrikanın hem içinde hem de dışında devam eden greve, siyasiler ile Liman İş Sendikası genel merkez ve Bursa şubesi yöneticileri de greve destek için alana geldi.

Yeniden Refah Partisi, işçilere destek olmak için alana büyük çadır getirdi.

CHP Gemlik teşkilatı ise greve destek amacıyla 350 kişilik iftar ve sahur yemeği getirdi.

İstanbul milletvekili İskender Beyhan TBMM'ye soru önergesi verdi

İstanbul milletvekili İskender Beyhan'ın TBMM'ye sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından Anayasa’nın 98, TBMM İç Tüzüğü’nün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 51. ve 52. maddeleri ile çalışanların sendikal hak ve özgürlükleri teminat altına alınmıştır. Sendikalarda serbestçe örgütlenme hakkını güvence altına alan anayasal hüküm ve uluslararası sözleşmelere karşın sendikal örgütlenme ve sendikal faaliyet yürütme hakkı patronlar tarafından çeşitli yollarla engellenmektedir. Hakları etrafında birleşerek sendikalaşma süreci yürüten işçiler baskı ve mobbinge maruz bırakılarak sendikalardan istifaya zorlanmaktadır. Bu durumun son örneklerinden biri de genel kargo, konteyner, PCC, RoRo, proje kargo ve dökme yük hizmetleri veren Borusan Lojistik’in Bursa Gemlik’te bulunan limanında gerçekleşmiştir. Gemlik Port’ta çalışan 4 işçi Liman-İş’e üye olduğu için işten çıkarılmıştır. İş Kanunu’nun 25/II. maddesine denk gelen 42-50 arasındaki kodlarla işten çıkarılan işçilerin tazminat ve kıdem hakkı da gasp edilmiştir. 

Bölgenin en hızlı ve verimli limanı olmakla övünen, liman kapasitesini artırma projeleri ile gündemde yer tutan ve 2023 yılını 684 milyon dolar ciro ile kapattıklarını ifade eden Borusan Lojistik’te çalışan işçiler ağır çalışma koşulları, mobbing ve işten çıkarmalarla boğuşmaktadır. Ayrıca, İsrail hükümetine bağlı bir şirketle 7.4 milyon Euro’luk bir boru ihalesine de imza atan Borusan Mannesmann, Gemlik limanını İsrail’e ürettiği boruları taşımak için kullanmaktadır. Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar verdiği demeçlerde ülke ekonomisine katkı sağlayan yatırımlarından bahsederken “İstihdam yaratıyor olmak çok önemli” diyerek de övünmektedir. 

Bu Bağlamda;

⦁ Anayasal bir hak olan Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Hakkı’na rağmen Borusan Lojistik’e bağlı Gemlik limanında sendikalaşan işçiler üzerinde baskılar kurularak işçiler istifaya zorlanmakta ve sendikal faaliyet yürüten işçiler işten çıkarılmaktadır. Sendikal örgütlenme sürecinde işçilerin fiilen örgütlenmelerini engelleyen düzenleme ve uygulamalara dönük olarak Bakanlığınız bir denetleme ve soruşturma süreci başlatacak mıdır?

⦁ Çıkış kodunu keyfince bildirme yetkisi eline verilen patronlar, bu gücü işçilere karşı sendikal örgütlenmenin de önünü kesmek üzere kullanmaktadır. Borusan Lojistik’e bağlı Gemlik limanında 2020-2024 yılları arasında işten ayrılışı bildirilen işçilerin işten ayrılış kodlarına göre dağılımı nasıldır? Bakanlığınıza bağlı müfettişler işverenin tek taraflı bildirimi ile tazminatsız işten çıkarmaya yol açan işten çıkış kodlarının kullanımını denetlemişler midir?

⦁ Borusan Lojistik’e bağlı Gemlik limanında çalışan işçiler sendikal çoğunluğu sağlamak üzere sendikal faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakat Borusan Lojistik alt yükleyici firmalar aracılığıyla iş kolunun dışında işe alımlar yaparak çalışan sayısını artırmış ve bu şekilde yetki sürecini engellemeye çalışmıştır. Bakanlığınız konu ile ilgili bir inceleme süreci başlatmayı düşünmekte midir? 

⦁ 4857 sayılı İş Kanunu’na göre gece çalışması en geç 20:00’da başlayıp en geç 06:00’da sona ermeli ve 7,5 saati geçmemelidir. Fakat Gemlik limanında çalışan işçiler iş kanunu ile çelişecek şekilde 12 saatin üzerinde gece mesaisi yapmakta ve dinlenme olmaksızın sonraki vardiyada çalışmaya devam ettirilmektedir. Bu durum işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini de artırmakta ve olası yaralanma ve iş cinayetlerinin de önünü açmaktadır. Bakanlığınız 4857 sayılı İş Kanunu’nun 104. maddesi gereğince Borusan Lojistik’e bağlı Gemlik limanına gece çalışması için bir ceza, yaptırım ya da hukuki bir işlem uygulamış mıdır?
 

Yemekhanenin kapısı kapatıldı

İşten çıkarılan işçiler, kendilerine destek olan arkadaşlarının işveren tarafından aç bırakıldığını ve baskıların sürdüğünü dile getirdi. İşyerinde eylemler nedeniyle sahur saatinde yemekhanenin kapısının kapatıldığı öğrenildi.

Liman İş Sendikası Gemlik Temsilcisi Ahmet Göral, işveren yetkililerinin işçileri polis müdahalesi olacağına ve işçilere dava açılacağına yönelik tehdit ettiğini söyledi.

Akşam saatlerinde 3 otobüs çevik kuvvet polisinin işyeri önüne sevk edildiği bilgisini paylaşan Göral, içeride de iş durduran işçilerin polis müdahalesiyle dışarı çıkarılmaya çalışıldığını duyduklarını ifade etti.

Liman işçileri ne istiyor?

  1. İşçilerin anayasal ve yasal güvence altında bulunan sendikalaşma hakları engellenmeyecek. Atılan 4 işçinin tekrardan işe geri alınacak ve bundan sonra sendika üyeliği yüzünden hiçbir işçi işten atılmayacak.
  2. Sendika tanıma sözleşmesinin işveren tarafından imzalanması.
  3. Sadece liman çalışanlarının toplu sözleşme ile kapsanması.
  4. İvedilikle üyelerimizden 1 Sendika Baş Temsilcisi ve 3 Sendika temsilcisinin atanmasının kabul edilmesi. 5-25-26-27 Mart 2024 tarihlerinden işveren için uygun olan bir tarihte işveren ve sendikanın bir araya gelerek Türkiye'nin de taraf olduğu ILO 87 ve ILO 98 sayılı konvansiyonlar gereği T.I.S (Toplu İş Sözleşme) imzalayacaktır. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılacak olan çoğunluk tespiti başvurusuna işveren itiraz etmeyecektir.
  5. Çalışılmayan zamanlar için hiç bir işçiden ücret ve sigorta kesintisi yapılmayacak.