Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre liselerde 6'dan fazla derste başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Öğretmenler mülakatsız atama sözünün tutulmamasına tepkili! Öğretmenler mülakatsız atama sözünün tutulmamasına tepkili!

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler sınıf tekrarına kalacak.

12. sınıf öğrencilerinde sınıf geçme durumu ise şu şekilde: 

Birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacaktır. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olabilecek ancak diğer tüm sınıf düzeylerinde olduğu gibi 12. sınıf öğrencilerinin de başarısız dersleri olması durumunda bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.