Kamu sektöründe farklı meslek kodlarıyla başlayan, ancak zaman içinde farklı bir alanda farklı bir mesleği icra etmek zorunda kalan meslek kodu mağdurları, kariyerleri boyunca farklı alanlarda deneyim kazanmış olsalar bile, başlangıçta sahip oldukları meslek kodunun sıkı bir şekilde uygulanması nedeniyle iş değişikliklerinde ve görev yerlerinin değiştirilmesinde zorluklar yaşıyor. Meslek kodu mağduriyeti, bu çalışanların yetenekleri ve deneyimleri ile uyumlu bir şekilde işlerini sürdürmelerini engelliyor.

Trendyol işçilerine genel merkez önünde polis müdahalesi: 15 gözaltı Trendyol işçilerine genel merkez önünde polis müdahalesi: 15 gözaltı

MESLEK KODU MAĞDURLARI ADALET İSTİYOR!

Meslek kodu sorunun çözülmesini isteyen meslek kodu mağdurları, kamu kurumları ve yetkililerin, çalışanların deneyimleri ve becerileriyle daha uyumlu meslek kodlarını tanımlamak, iş değişiklikleri ve görev yerlerinin belirlenmesinde daha esnek bir yaklaşım benimsemek ve adaleti sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmasını talep ediyor. Bu şekilde, meslek kodu mağduriyeti yaşayan çalışanlar, daha iyi bir çalışma deneyimi ve kariyer gelişimi fırsatlarına erişebilirler.

Bu nedenle, kamuda çalışanların meslek kodlarının daha esnek bir şekilde güncellenebilmesi ve işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir. Bu düzenlemeler, çalışanların yeteneklerini ve deneyimlerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olacak ve meslek kodu mağduriyetini ortadan kaldıracaktır.

MESLEK KODU MAĞDURİYETİ ÇÖZÜLSÜN

Binlerce meslek kodu mağduru, taleplerini yetkililere iletmek için çağrı yapıyor. Meslek kodu mağduriyetinin giderilmesini isteyen meslek kodu mağdurları, bu konuda çeşitli platformlarda çalışmalar yürüterek yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor. Ayrıca, zorla görevden alınan çalışanların tekrar asli görevlerine dönmesi ve meslek kodlarının işlerine uygun bir şekilde güncellenmesi önemlidir.

MESLEK KODU NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2012 yılından itibaren işverenler için meslek kodlarını tanımlamıştır. Bu meslek kodları, işverenler için büyük bir öneme sahiptir; zira işverenler, işçilerini işe alırken SGK'ya gerekli bilgilerin yanı sıra meslek kodunu da bildirmekle yükümlüdür. Bu uygulama, kayıt dışı istihdamı engellemeyi amaçlamaktadır. Bu sayede hem çalışanların hakları korunur, hem de işletmelerin yasalara uygunluğu denetlenir.

Meslek kodu uygulamasının bir diğer işlevi, yüksek maaş alan personelin SGK'ya asgari ücret üzerinden bildirilmesini engellemek ve çalışanların hak ettikleri ücreti almasını sağlamaktır. Eğer meslek kodu bildirilmez veya yanlış bildirilirse, işverenlere idari para cezası verilir. Bu para cezası genellikle asgari ücretin %10'u kadar olur.

Bu nedenle işverenler için meslek kodlarının doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirilmesi son derece önemlidir. Bu sayede hem çalışanların sosyal güvenlik haklarına saygı gösterilmiş olur, hem de işverenler yasal yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olurlar. Meslek kodlarının düzgün bir şekilde kullanılması, işçi ve işveren ilişkilerinin düzenli ve yasal bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlar.