MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'li isimlerin de yer aldığı dava dosyasına katılma taleplerinin reddedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade etti.

Feti Yıldız, "Özellikle son aylarda Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik aleni bir saldırı söz konusudur. Bu saldırılar aslında Türk milletine, onun iradesine ve milyonlarca kişinin demokratik tercihine yapılan bir saldırıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Barış Harekatı Ada’nın tamamına barış getirmiştir Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Barış Harekatı Ada’nın tamamına barış getirmiştir

Feti Yıldız'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, bu kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir.

CMK 237. Maddesindeki düzenlemeye göre; “Suçtan zarar gören” gerçek ve tüzel kişiler İlk derece mahkemesindeki kavuşturma evresinin her aşamasında, hüküm verilinceye kadar kamu davasına katılabilirler. Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Milliyetçi Hareket Partisi’nin davaya katılma talebini reddetmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Özellikle son aylarda Milliyetçi Hareket Partisi’ne aleni bir saldırı söz konusudur.  Bu saldırılar aslında Türk milletine, onun iradesine ve milyonlarca kişinin demokratik tercihine yapılan bir saldırıdır.

Hiç kuşkusuz buna Milliyetçi Hareket Partisi müsaade etmeyecek, tarihi kimliğini, gerçeğini, kendi şahsında milletinin ve devletinin haklarını hukuk içinde koruyacaktır.

Kaynak: T24