Üniversiteli işçiler memur kadrosu bekliyor Üniversiteli işçiler memur kadrosu bekliyor

Yasayla birlikte, belirli şartları yerine getiren bu kişilerin emeklilik hakları tanındı ve uzun yıllardır süren taleplerinin karşılanmasıyla birçok kişi rahat bir nefes aldı.

Ancak, EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, bazı eksiklikler ve değişiklik talepleri de ortaya çıktı. Yasada yer alan şartların belirli grupları kapsamadığı, prim günü eksikliği olan ancak belirli diğer kriterleri karşılayamayan kişilerin hala sorun yaşadığı görüldü. Bu durum, bu gruptaki bireylerin adalet taleplerini devam ettirmesine ve yasanın kapsamının genişletilmesine yönelik taleplerin doğmasına neden oldu.

YENİ TORBA YASA VE MİNİ EYT PAKETİ

Yeni torba yasa ve mini EYT paketi, Türkiye'nin 2024 yılındaki yerel seçimleri öncesinde Ankara kulislerinde önemli tartışmaların odağı haline gelmiştir. Bu süreçte, 2023 yılında yürürlüğe giren EYT yasasının, kamuoyundan gelen tepkiler ve eksiklikler nedeniyle revize edilmesi gerekliliği gündeme gelmiştir.

EYT yasasının başlangıçta teklif edilmesi ve uygulamaya konulması arasında yaşanan gecikmeler, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen kişilerin uzun süredir süregelen beklentilerini artırmıştı. Ancak yasanın beklentileri tam olarak karşılayamaması, bazı grupların hala emekli olma hakkını elde edememesine neden olmuştur. Bu nedenle, yerel seçimler öncesinde, EYT yasasında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuş ve siyasi arenada yoğun tartışmalar yaşanmaya başlamıştır.

Yeni torba yasa çalışmaları, AK Parti kulislerinde önemli bir heyecan kaynağı olmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevlendirdiği ekipler, EYT yasasının mali yükünü ele almak ve olası değişikliklerin bütçe üzerindeki etkilerini hesaplamak için ortak iletişim halinde çalışmaktadır. Bu süreçte, hem EYT yasasının daha adil ve kapsayıcı hale getirilmesi, hem de sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliğinin korunması hedeflenmektedir.

Özellikle yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde, EYT yasasında yapılacak değişikliklerin siyasi ve sosyal boyutları da dikkate alınmaktadır. Hükümet, emeklilikte yaşa takılanların beklentilerini karşılayacak ve sosyal adaleti sağlayacak bir adım atarken, aynı zamanda ekonomik ve bütçe dengelerini koruyacak çözümleri göz önünde bulundurmalıdır.

Ancak tüm bu tartışmaların sonucu ve yeni torba yasa içinde yer alacak mini EYT paketi detayları için beklemek gerekmektedir. Çünkü siyasi süreçlerde değişiklikler ve müzakereler olabileceği gibi, kamuoyunun görüşleri ve talepleri de dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, EYT yasasının gelecekte nasıl bir şekil alacağı ve emeklilikte yaşa takılanlar için getirilecek yeni düzenlemelerin neler olacağı şu an için net bir şekilde belirlenememektedir.

KADEMELİ EMEKLİLİK VE BAĞKUR PRİM EŞİTLEMESİ
Kademeli emeklilik ve Bağkur prim eşitlemesi, EYT yasasının en tartışmalı konularından biri olarak ön plana çıkmıştır. Mevcut düzenlemede, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe girenlerin, emekli olabilmeleri için EYT hak sahiplerine kıyasla daha uzun süre çalışmaları gerekmekteydi. Bu kademeli emeklilik uygulaması, kamuoyunda büyük ilgi ve tepki toplamıştır. Bazı savunucular, işe giriş tarihine göre kademeli bir emeklilik tablosunun daha adil bir çözüm olacağını savunmuşlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi küçük esnafın prim ödeme gün sayısını 7.200 güne indireceği açıklaması, EYT yasası için önemli bir gelişme olarak algılanmıştır. Bu açıklamanın ardından, EYT'liler için de prim günü şartının 9.000 günden 7.200 güne indirilebileceği konusu gündeme gelmiştir. Bu düzenlemenin, yeni EYT paketinin bir parçası olacağı ve seçimler öncesinde önemli bir vaat olarak durduğu belirtilmektedir.

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI MAĞDURLARI
Ayrıca, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının EYT kapsamına alınma ihtimali de olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. Bu düzenlemeye göre, işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 veya öncesine denk gelen stajyerler ve çıraklar da emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında yer alabilecektir. Ancak, bu konuda stajyerlerle çıraklar arasında ayrım yapılmasına yönelik tartışmaların oluşması, seçim öncesinde olası tepkileri ve endişeleri beraberinde getirmiştir.

EYT yasası ve paketi üzerindeki tartışmalar ve düzenlemelerin, kamuoyunun beklentilerine uygun bir şekilde yapılması önemlidir. Bu konuda siyasi aktörlerin, sosyal adaleti sağlamak ve emeklilikte yaşa takılanlar için adil bir çözüm sunmak için dikkatli ve titiz bir çalışma yürütmeleri gerekmektedir. Ancak sonuçlar ve düzenlemeler, siyasi süreçlerde değişebileceğinden, net bir sonuç için ilgili gelişmelerin takip edilmesi önemlidir.