Gıda mühendisleri Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atama bekliyor! Gıda mühendisleri Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atama bekliyor!

12 Mayıs 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelikte sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan, nitelik belgesi olumlu olup talepte bulunanların kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarına karar verildi. Böylece 4 yıldır memuriyet bekleyen sözleşmeli er ve erbaşların önündeki engeller kaldırılmış oldu.

Sözleşmeli er ve erbaşlar da bu süreçte başvurularını tamamladı. Ancak yönetmeliğin üzerinden 4 ay gibi bir süre geçmesine rağmen memuriyete geçiş yapmak isteyen sözleşmeli er ve erbaşlar hakkında bir adım atılmadı. Peki, sözleşmeli er ve erbaşlar ne zaman memur olacak?

Sözleşmeli erbaş ve erlerin birçok konuda mağduriyet yaşıyor ancak en çok zorlandıkları konu 7 yıl görev süresini tamamlamış sözleşmeli erbaş ve erlerin, hali hazırda kanuni hakları olan memuriyete geçiş hakkı yönetmeliğin çıkarılmaması nedeniyle bu haktan yararlanmamaları. 

Sözleşmeli er ve erbaşların memuriyete geçişi için mücadele eden Sözleşmeli Erbaş ve Er Derneği, memuriyete geçişte önlerinde bulunan engelleri şu sözlerle anlatıyor: 

EK MADDE 1 – (Ek: 13/7/2013-6496/5 md.) “(1) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.”

Yukarıdaki kanun maddesinde belirtildiği gibi 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanların kamu kuruluşlarına atanma hakkı doğmaktadır. 7 yıl görev süresini tamamlayıp memurluk hakkından yararlanmayı bekleyen yaklaşık 3500 personel vardır. Görev süresini tamamlayan erbaş ve erlerin memur olarak atanmaları için bir yönetmelik çıkarılması gerekmektedir. Bu yönetmelik Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanmıştır ancak Milli Savunma Bakanlığı henüz yönetmeliği çıkarmamış ve Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmadığı için yürürlüğe koyulamamıştır. Dernek olarak, görev süresince vatanını canı gibi koruyan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin memurluk haklarının verilmesi için Milli Savunma Bakanlığının yönetmeliği çıkartarak Cumhurbaşkanlığı onayına sunması için desteklerinizi bekliyoruz.

7 yıllık görev sürelerinin ardından memur kadrosuna geçerek mesleklerine devam etmek isteyen sözleşmeli er ve erbaşlar yetkililere seslenerek yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor. Binlerce sözleşmeli er 7 yıl çalışma süresini doldurduktan sonra işten çıkarılmayı değil de kadroya alınmayı bekliyor. Neredeyse 4 yıldır memuriyete geçiş hakkı için yetkililerden olumlu ya da olumsuz dönüş alamayan sözleşmeli er ve erbaşlar vatan için mücadele etmek istediklerini vurguluyorlar. 

7 yıllık askeri çalışma hayatından sonra sivil hayata dönmek zorunda kalan sözleşmeli er ve erbaşlar iş bulmakta sıkıntı yaşıyor. Meslekleri olanlar aynı işi yapmaya devam ederken olmayanlar ise 7 yıllık askeri çalışmanın ardından iş bulmakta zorlanıyor. 7 yıllık çalışma süresinin ardından memuriyete geçiş hakkı isteyen sözleşmeli er ve erbaşlar daha fazla mağdur edilmek istemiyor.

Görev süreleri boyunca birçok zorluğa göğüs geren, zor şartlarda çalışan, kimi zaman üstleri tarafından mobbinge maruz bırakılan sözleşmeli er ve erbaşlar 7 yıllık sürenin ardından memuriyete geçiş hakkı ile daha rahat bir çalışma hayatı istiyorlar.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Derneği Başkanı Abidin Kocabuğa önderliğinde memuriyet hakkı için mücadele eden sözleşmeli er ve erbaşlar sosyal medya uygulamalarında da sık sık etkinlik düzenliyor. X (Twitter) üzerinden etkinlik düzenleyen sözleşmeli er ve erbaşlar paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra yetkili isimleri de etiketleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. 

Sözleşmeli Erbaş ve Er Derneği'nden Meclis'e ziyaret!

Sözleşmeli Erbaş ve Er Derneği Başkanı Abidin Kocabuğa, geçtiğimiz günlerde beraberindeki heyetle Meclis'e ziyarette bulundu. 

TBMM'de Milli Savunma Komisyon Sözcüsü ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi ziyaret eden Kocabuğa, sözleşmeli er ve erbaşların memurluk atamalarının bir an önce yapılmılması talebini yineledi. 

Görüşme sonunda değerlendirmelerde bulunan Kocabuğa, Çelebi'nin Çalışma Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını, yönetmeliğin çıkmasını sağladıkları gibi atamaların da yapılması için çalışmalar yürüteceklerini belirttiğini açıkladı. 

Kocabuğa, görevdeki sözleşmeli er ve erbaşlar için, 

  • Eve çıkma kanunun uygulanması,
  • Maaş iyileştirilmesi,
  • Tabanca, refaket, meyiz izni,
  • Ada ve meti tazminatı,
  • Mazeret atamaları,
  • Sözleşmeli erken Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman erbaş olarak atananların sözleşmeli er tazminatının ödenmesi,
  • Şehit aileleri ve gaziler için kira yardımı, 
  • Gazi sözleşmeli erlerin istekleri doğrultusunda karargahlarda göreve devam edebilmeleri,
  • Derece kademe ilerlemesi,
  • Ek gösterge vb. konularında destek talebinde bulunduklarını açıkladı.