Taşeron Belediye İşçileri Birliği (TABİB), belediyelerde kamusal hizmetlerin yürütülmesinde büyük bir rol oynayan, ancak güvencesiz ve düşük ücretli çalışma koşullarına maruz kalan 600 bin işçinin sorunlarını duyurmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çağrıda bulundu.

Kamu çağrı merkezi çalışanları kadro bekliyor! Kamu çağrı merkezi çalışanları kadro bekliyor!

"Danışma Kurulunda söz hakkımız olsun istiyoruz"

Sık sık işçilerin özlük haklarına saygı gösterilmesini ve kadrolu çalışma hakkının tanınmasını talep eden TABİB, Bakan Işıkhan ile belediye şirket işçilerinin kodro talebini Danışma Kurulu'nda görüşeceklerini açıkladı. Bu konuda 600 bin işçiyi temsil eden TABİB, "Danışma Kurulunda söz hakkımız olsun istiyoruz" dedi.

600 bin belediye şirket işçisinin talepleri için mücadele eden Taşeron Belediye İşçileri Birliği (TABİB), paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün belediye şirket işçilerinin kadro talebi ile ilgili önümüzdeki günlerde toplanacak Danışma Kurulunda konuyu istişare edeceklerini söyledi. 2017'deki gibi bir oldu bittiye getirilmek istemiyoruz. 600 bbin elediye şirket işçisinin talepleri için mücadele sürdürüyoruz. Danışma Kurulunda söz hakkımız olsun istiyoruz. Bu toplantılar, sendikalara bırakılmayacak kadar önemli konulardır. TABİB olarak programımız ve politikamız şöyledir:

5393 sayılı Belediyeler Kanununun “Norm Kadro ve Personel İstihdamı” başlığı altında yer alan 49. Maddesine göre istihdam edilmek istiyoruz. Bu madde genişletilmeli, işçileri kollayan bir şekilde değiştirilmelidir. Bugünün ihtiyaçları çerçevesinde Norm Kadro’yu şöyle tanımlıyor ve taleplerimizi sıralıyoruz.

 • Güvenceli ve Kadrolu iş istiyoruz.
 • Taban ücret net olarak yoksulluk sınırı olmalıdır ve sosyal haklar eklenmelidir.
 • 52 günlük ilave tediye verilmelidir.
 • Haftalık 35 saat çalışma olmalıdır.
 • Vergi dilimlerinde kesinlikle İndirim yapılmalıdır.
 • 3 ayda bir güncellenecek gerçek enflasyon oranında zam ve refah payı istiyoruz.
 • Eşit İşe Eşit Ücret en temel hakkımızdır.
 • Cinsiyetçi iş bölümünü ve ücretlendirmeyi reddediyoruz.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yeterince alınmalıdır.
 • Tayin hakkı istiyoruz.
 • Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasasının değişmesini, işçilerden yana bir yasa istiyoruz.
 • Sendika tüzüklerinin değişmesini istiyoruz.