Yüz binlerce işçi ve ailesini yakından ilgilendiren taşerona kadro konusu gündemden hiç düşmüyor. Seçim öncesi verilen vaatlerin başında gelen ve uzun zamandır çözüme kavuşturulmayı bekleyen taşerona kadro meselesi yüz binlerce vatandaşı maddi ve manevi olumsuz etkiliyor. 

Çalışma şartlarından memnun olmayan, geçim sıkıntısı yaşayan taşeron işçileri kadroya geçerek derin bir nefes almayı bekliyor. Yetkililere seslerini duyurmak adına sık sık sosyal medyada etkinlik düzenleyen kadro bekleyen taşeronlar birçok mecrada çalışmalar yürütürken taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. 

Emeklilere 5 bin liralık ikramiyede flaş gelişme Emeklilere 5 bin liralık ikramiyede flaş gelişme

Birçok farklı kurumda taşeron olarak çalışan işçiler kadroya geçmek için tek yürek oldu. X'te (Twitter) bir araya gelen işçiler yaşadıkları mağduriyetleri anlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a seslenen taşeron işçiler seçimden önce verilen kadro sözlerinin tutulmasını istedi. Söz değil icraat beklediklerini ifade eden taşeron işçiler bir an önce kadro verilmesini talep ettiler. 

Seçim öncesi eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro sorununun çözüme kavuşacağını belirtmişti. Ancak seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanması üzerine yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Vedat Işıkhan konuya dair bir açıklamada bulunmadı.

Taşerona kadro tartışmasına nokta konuldu!

Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Meclis'e 696 sayılı KHK ile taşeron işçiler hakkında yapılan düzenlemeye ilişkin soru önergesi sundu. Önergede şu ifadelere yer verildi:

24 Aralık 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile kamuda çalışan taşeron işçilere dair bir düzenleme yapılmış ve kamuoyuna taşeron işçiliğin son bulacağı ilan edilmiştir. Ancak yapılan düzenleme, taşeron işçiliği sonlandırmamanın yanı sıra var olan taşeron işçi modelini yalnızca dönüştürmüş ve birçok mağduriyete sebep olmuştur. Örneğin, bahsi geçen düzenlemeye göre bir taşeron işçinin kadro kapsamına girebilmesi için şirket ihalesindeki toplam yaklaşık maliyetin en az yüzde 70'inin işçilik maliyeti olması gerekmektedir. Diğer tüm şartları sağlamasına karşın, bu koşuldan ötürü kadroya giremeyen birçok işçi bulunmaktadır.

Yine mevcut düzenlemenin Geçici 23. Maddesi, 24. Maddesi ve 25. Maddesi gereğince işçiler çalıştıkları şirketlerden belediye şirketlerine geçirilmiştir. Her ne kadar kamuoyuna “işçilerin kadroya geçişi” diye yansıtılsa da belediyelerin kadrolu işçileri ile belediye şirket işçileri arasında önemli bir fark doğmuştur. Belediye şirketlerinde çalışan işçiler özlük ve sosyal haklar bakımından belediye bünyesindeki işçilerle aynı haklara sahip olamamıştır.

Kamuda bulunan ve 4-D kadrosuna dahil edilen işçiler 52 günlük ilave tediyeden faydalanırken, belediye şirketlerinde çalışan işçiler ilave tediye alamamaktadır. Belediye şirket işçilerinin çalışma saatleri uzun, aldıkları ücretler ise mevcutekonomik şartlarda hayatlarını idame ettirecek düzeyde değildir. Yine belediyelerde üniversiteyi bitirmiş, lisans ya da ön lisans mezunu olmuş ve belediyede istihdam edilen memurlarla aynı işleri yapan emekçiler bulunmaktadır.

Memur işi yapanların memur olarak değerlendirilmesi hukuki bir sorumluluk olmakla birlikte, eşit işe eşit ücret prensibi bu yurttaşlarımızın için işler halde değildir. Taşeronluğun yalnızca dönüştürüldüğü ve kaldırılmadığı pratik örneklerle mevcut olmakla birlikte, emekçiler yoksulluğa ve açlık sınırına mahkûm edilmiştir.
Buna istinaden;

1- 696 sayılı KHK maddelerine dayanarak kadro kapsamına alınmayan taşeron işçi sayısı ne kadardır?
2- Gerek özel hükümler gerekse farklı nedenlerle taşeron olarak kalan İşçilerin kadroya geçmesi için bir çalışma var mıdır? Var ise bu çalışma hangi aşamadadır ve ne zaman meclise sunulacaktır?
3- 696 sayılı KHK uyarınca çalıştıkları şirketlerden belediye şirketlerine geçirilen işçilerin 6772 sayılı Tediye Kanunu gereğince 52 günlük ilave tediyeden faydalanması için bir düzenleme yapılacak mıdır?
4- Haftada 45 saat üzeri çalışan ve yemek parası, gece mesaisi, vardiya zammı gibi haklardan faydalanamayan belediye şirket işçileri Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alınacak mıdır?
5- Belediyelerde ön lisans ve lisans mezunu olup memur işi yapmasına rağmen aynı meslek kodunda olmayan çalışanların, memur kadrosuna geçirilmesi konusunda bir çalışma mevcut mudur? 

Kara'nın önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yanıt geldi. Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Işıkhan'ın cevabını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

8 Ağustos 2023 tarihinde taşeron işçilerimiz ve belediye şirket işçilerimiz için verdiğimiz soru önergesine bugün cevap verildi. Maalesef soru önergemiz yine “çalışmalara devam edilmektedir” denilerek geçiştirilmektedir. Aşağıdaki konularda sorduğumuz sorulara cevap verilmemiştir:

Kadroya geçirilmeyen taşeron işçilerimizin sayısının ne kadar olduğu

Taşeron işçilerimiz için çalışmaların hangi aşamada olduğu ve meclise ne zaman sunulacağı

Belediye şirket işçilerimiz için ilave tediye düzenlemesinin olup olmadığı

Belediye şirket işçilerinin Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alınıp alınmayacağı

Üniversite mezunu olup memur işi yapmasına rağmen aynı meslek koduna sahip olmayan emekçilerimizin memur kadrosuna geçirilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığı

Tüm taşeron ve belediye şirket işçilerimizin bilgilerine sunarız.

Resim

Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz soru önergesi verdi!

Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, 04.10.2023 kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin kadro taleplerine ilişkin yazılı soru önergesinde bulundu. 

Kocamaz'ın önergesinde şu ifadelere yer verildi: 

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak görev yapan işçiler kadro beklemektedir. Kamuda taşeron olarak çalışanların sürekli işçi kadrosuna alınması konusunda hükümet tarafından seçim öncesi söz verilmişti.Bu bilgiler ışığında;

1. Kamuda görev yapan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda ne zaman bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz?

2. Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam kaç taşeron işçi görev yapmaktadır? Yapılacak olan çalışma kapsamında toplam kaç taşeron işçiye kadro vermeyi düşünüyorsunuz?

Burhanettin Kocamaz'ın soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan olumlu ya da olumsuz bir cevap vermezken taşeron, KİT ve belediye şirket işçileri Torba Yasa ile kadro haklarına kavuşmayı bekliyor.

Kocamaz'ın verdiği soru önergesinin 15 günlük cevaplanma süresi yarın doluyor. Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın soru önergesine olumlu cevap vermeyen Bakan Işıkhan'ın Kocamaz'ın önergesine de olumlu bir cevap vermeyeceği tahmin ediliyor. 

Köprü ve otoyol zamlarında Erdoğan'dan sürpriz talimat Köprü ve otoyol zamlarında Erdoğan'dan sürpriz talimat

Şehir hastanelerinde çalışan taşeronlar kadro istiyor!

Kadro bekleyen şehir hastanelerinde çalışan taşeron işçiler bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Ancak şehir hastanelerinin statüsünün özel sektöre daha yakın olması buralarda taşeron olarak çalışan personellerin kadro umudunu yitirmesine neden oluyor.

detail-photo-fancybox-0

KİT taşeron işçileri kadro bekliyor!

Kamu İktisadi Teşebbüsleri bir diğer ismiyle KİT'lerde çalışan taşeron işçiler defalarca kez kadro istediklerini belirterek sosyal medyada etkinlik düzenliyorlar. İşçiler kadroya geçmek istediklerini her geçen gün daha yüksek sesle haykırsalar da yetkililerden konuya ilişkin ses çıkmıyor. 

detail-photo-fancybox-1

Hastane bilgi işlem personelleri kadro istiyor!

696 KHK'nın 83.maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

'Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.'

Bu hüküm nedeniyle, 2018 yılında binlerce hastane bilgi işlem personeli kadro kapsamından çıkarıldı. Uzun zamandır kadroya geçmek isteyen hastane bilgi işlem personellerinin mağduriyeti devam ediyor. Taşerona kadro konusu tekrar gündeme gelmişken hastane bilgi işlem personelleri de kadro uygulamasından yararlanmak istiyor.

detail-photo-fancybox-2

Taşeron belediye şirket işçileri kadro talebinde kararlı!

2017 yılında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan belediye şirketlerine geçirilen işçiler, artan ekonomik krizle birlikte zorlaşan yaşam koşullarından kurtulmak için kadroya alınmayı, eşit işe eşit maaş ve eşit hak verilmesini ve yetkililerin verdiği kadro sözlerinin yerine getirilmesini bekliyorlar. 

4D statüsünde kadroya geçmek istediklerini belirterek sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada yetkililere seslenmeye devam ediyor.

ASM Grup Elemanları kadroya geçmek istiyor!

Sayıları yaklaşık 20 bin kişi olan ve uzun zamandır özlük hakları ve sağlık çalışanı sıfatıyla anılmak isteyen ASM Grup Elemanları eşit işe eşit maaş, eşit özlük hakkı talep ediyor. Twitter'da sık sık etkinlik düzenleyen ASM grup elemanları, kadro sözünün tutulmasını ve sağlık çalışanlarına uygun haklara sahip olmayı bekliyor.

VAKIFBANK güvenlikleri kadro istiyor!

Ziraat bankası ve Halkbank güvenlikleri kadro aldı Vakıfbank güvenlikleri taşeron çalışıyor kamu bankalarımda ayrım yapılıyor. 1250 güvenlik görevlisi kadro alamadı.

detail-photo-fancybox-3

Kamu çağrı merkezi çalışanları kadro istiyor!

Yıllardır eşit işe eşit maaş ve eşit hak talep eden kamu çağrı merkezi çalışanları yetkililerin verdiği kadro sözlerinin yerine getirmesini beklerken zorlaşan yaşam koşullarıyla mücadele ediyor.

Alo 136 ve 189 hatları 2017 yılında kadroya geçirilirken, Alo 182 (MHRS), Alo 184 (SABİM),  ALO 199 (Vatandaş Etkileşim Merkezi), 4440632 (Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi) gibi kamu çağrı merkezi çalışanları kadro dışı bırakıldı. Çalışanlar her ihale döneminde işsiz kalma korkusu yaşıyor.

Altın fiyatları için son durum: gram altın düşecek mi? Altın fiyatları için son durum: gram altın düşecek mi?

Kiralık araç şoförleri kadroya geçmeyi talep ediyor!

Kiralık araç şoförlerinin taşerona kadro kapsamında yer almaması vatandaşların tepkilerine yol açtı. Sosyal medyada tepki göstererek yetkililere seslenen kiralık araç şoförleri kadroya geçmek istiyor.

detail-photo-fancybox-4

Şeker fabrikaları taşeron işçileri kadro istiyor!

Şeker fabrikalarında yıllardır geçici işçi statüsünde çalışan taşeron işçilerin sayısı neredeyse kadrolu işçilerden fazla. Eşit işe eşit hak ve eşit maaş isteyen şeker fabrikası taşeron işçileri yetkililere seslenerek kadro hakkı istiyor. 

detail-photo-fancybox-5

PTT taşeron işçileri kadro istiyor!

Yıllardır eşit işe eşit maaş ve eşit hak talep eden PTT taşeron işçileri yetkililerin verdiği kadro sözlerinin yerine getirmesini beklerken zorlaşan yaşam koşullarıyla da mücadele ediyor.

Binlerce PTT emekçisi bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Twitter'da etkinlik düzenleyen vatandaşlar yetkililere seslenerek bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini istiyor. Başta Cumhurbaşkanlığı CİMER olmak üzere, ilgili makamlara yazdıkları dilekçe ve mektuplarla yaşadıkları sorunları anlatan PTT emekçileri kadro hakkı için mücadele etmeye devam ediyor.

detail-photo-fancybox-7

Taşeron itfaiyeciler kadro bekliyor!

Taşeron itfaiyeciler uzun süredir kadroya alınmak isteyerek eşit işe eşit maaş ve eşit hak talep ediyorlar. Yıllardır yetkililerin verdiği kadro sözlerinin yerine getirmesini bekleyen taşeron itfaiyeciler artan ekonomik krizle birlikte zorlaşan yaşam koşullarından kurtulmak için kadro bekliyorlar.

Bu işçilerin yanında taşerona bağlı çalışan birçok alandan işçi kadro için mücadele ediyor. Sosyal medyada bir araya gelen taşeron işçiler taşeronlara ayrımsız kadro verilmesi için yetkililere sesleniyor.