696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen yaklaşık 700 bin sürekli işçi tayin hakkı talep ediyor 696 sayılı KHK ile kadroya geçen çalışanlara tayin hakkı verilmemektedir. Bu durum, işçilerin yaşamak zorunda oldukları il ve işyerlerine geçememelerine, sosyal bağlarının zedelenmesine hatta aile birliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. Mağdurlara tayin hakkı tanınması, yaşadıkları mağduriyet sona erdirilmesi için hükümete sesleniyorlar.

Tayin hakkı ne demek

Eşi memur olmayan da 'eş durumundan tayin' isteyebilir. Fakat bu durumdaki kişiler için son iki yılda en az 360 gün prim şartı aranıyor. Yani memur olmayan eş 2 yıl içinde en az 360 gün prim ödemiş olmalıdır. Aile birliğinin sürdürülebilmesi için memurlarda eş durumundan tayin hakkı söz konusudur.

Tır ve yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi öldü Tır ve yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

696 sayılı KHK tayin hakkı ne durumda?

kamu çalışanları için geçerli olan tayin hakkı, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere de verilmesi gerekir. Ancak mevcut mevzuata baktığımızda 696 KHK'lı işçilerin nakil, terfi, tayin veya görevde yükselme hakları yoktur.

696 KHK ne zaman kalkacak?

696 sayılı KHK'nın mahalli idarelerde 01 Temmuz 2020 tarihinde geçerliliğini yitirmiştir, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında da 01 Kasım 2020 tarihinde bitmesi ve 6356 sayılı kanunun öngördüğü hukuki süreçlerin devam ettirilmesi esastır.

1 yıl dolmadan eş durumu tayini olur mu?

3+1 atanan personel, İşe başladıktan 1 yıl sonra olmak üzere ve eşinin devlet memuru (kadrolu) olmak şartıyla sözleşmeli olarak çalıştığı süre boyunca sadece eş durumu tayini yapabilir diğer tayinleri yapamaz. Eş durumu tayini Ocak ve Temmuz aylarında ilan edilen kuralarla yapılır.

696 sayılı KHK zorunlu emeklilik kalkacak mı?

 Prim ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek. 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçiler için öngörülen, zorunlu emekliliğin feshine ilişkin hükümler, ilgili kanun yürürlüğe girdikten sonra yasalaşacaktır. Böylece, iş sözleşmesinin devamı işçilerin iradesine bırakılmıştır.

696 KHK işçi ek iş yapabilir mi?

Çalışanların, mesai sonrasında başka bir işyerinde çalışmasını yasaklayan bir hüküm hukuk sistemimizde bulunmamaktadır.” Dolayısıyla genel hükümler açısından işçinin birden fazla işyerinde çalışmasında mevzuat açısından engel yoktur.

696 KHK yıllık izin kaç gün?

Hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün, 15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün. yıllık izin verilir.