Ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerle aynı işi yapmalarına rağmen maaşları asgari ücretin altında kalmaktadır. Ayrıca sigortaları eksik yatmakta ve haftalık 30 saat çalışmalarına rağmen maaşları asgari ücret düzeyine ulaşmamaktadır. Resmi tatillerde maaşlarının daha da düştüğü ve özellikle yaz tatillerinde maaşlarının geç yatırıldığı belirtilmektedir.

Bu durum, ücretli öğretmenlerin geçici sözleşmelerle çalışması ve belirsizliklerle karşı karşıya olmasından kaynaklanmaktadır. Maddi ve psikolojik olarak mağduriyet yaşayan öğretmenlerin sayısı artmakta ve düşük ücretler motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda, sürekli değişen sözleşme süreleri ve güvencesizlik, öğretmenlerin kariyer planlamasını zorlaştırmaktadır.

Bu eşitsizlik ve adaletsizlik, toplumun temel değerleriyle uyumsuzdur ve eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirebilir. Ücretli öğretmenlerin yaşadığı mağduriyet, eğitim sisteminde geliştirilmesi gereken konular arasındadır.

Radyoloji çalışanları kadro talep ediyor! Radyoloji çalışanları kadro talep ediyor!

Ücretli öğretmenlerin çalışma koşulları, hem maddi hem de psikolojik olarak mağduriyet yaşamalarına neden olmaktadır. Geçici sözleşmelerle çalışmaları, belirsizlikler ve güvencesizlikleri, kariyer planlamalarını zorlaştırmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin motivasyonunu olumsuz etkilemekte ve eşitlik ve adalet ilkesine aykırı bir durum oluşturmaktadır.