Kamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda (YHS) görev alan personeller kamunun üvey evlatları olduklarını, içlerinde büro işlerini yapabilecek ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu kişilerin olduğunu söyleyerek bir defaya mahsus statü değişikliği yapılmasını talep ediyor.

Çok ağır şartlarda, mobing altında, görev tanımı olmadan çalışmakta olan YHS personelleri görev tanımları olmasını ve eğitim durumlarına göre statü değişikliği yapılmasını istiyor.

YHS personelleri çalıştıkları ya da çalışmak istedikleri kurumlarda Görevde Yükselme Sınavı açılmaması, açılsa bile mülakat ve derece kademe sorunundan dolayı açılan kadro sayısının yetersizliğinden ötürü kariyerlerinde yükselme imkanı bulamamakta.

Taşeron ve sözleşmeli personele kadro konuları sık sık gündem olurken ve çalışmalar yürütülürken birçok alanda çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin dikkate alınmaması da YHS adı altında çalışan personelleri kötü etkilemekte ve iş motivasyonlarını düşürmekte.

2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalıları ilgilendiriyor! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik mümkün 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalıları ilgilendiriyor! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik mümkün

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELLERİ NE İSTİYOR?

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Platformu altında bir araya gelen YHS personelleri, 1 defaya mahsus eğitim durumlarına göre Genel İdari Ve Teknik Hizmetler Sınıflarına Geçiş hakkı taleplerini şu maddelerle açıklıyor: 

  • Tanımsız görevlendirilmenin çeşitli mağduriyetleri de beraberinde getirmesi.
  • Eğitim durumuna tezat personel israfı diyebileceğimiz hali ile bulunduğu kurumunda imajına ters gelen vaziyeti için.
  • 58 yıllık YHS kadrosunun ortaya çıkma gereksinimlerinin ömrünü tamamlaması sebebiyle mensubu bulunan personeli âtıl vaziyete getirdiği için.
  • Kariyer, özlük, mali durumlarının 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu'nda memur görünümleriyle bağdaşmaması için.
  • Görevde Yükselme Sınavlarının kararının bakanlık ile kurumlara bırakılıp, düzensiz ve uzun süre yapılamadığı gibi açılan kadro yetersizliği, kadro derece sorunu ve mülakât engelleriyle gelecek İş hayatında ciddi olumsuzluk yaşanması.

Engelli YHS personelleri birçok engelle mücadele ediyor!

2010 yılında yapılan referandumda Anayasanın 10. maddesine ilave edilen cümlede 'pozitif ayrımcılık gereği engelliler hakkında alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı' ifadesi yer almakta. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen engelli vatandaşların önlerindeki engeller kaldırılmadı.  

Anayasanın 50. maddesinin 2. fıkrasında 'bedenî ve ruhî yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar', 16. maddede ' kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek , engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç gereçleri temin etmek zorundadır', 16. maddenin 2 fıkrasında 'engelliliği artıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz' gibi birçok madde varken iş uygulamaya geldiğinde engelli vatandaşlar neredeyse engelsiz vatandaşlarla aynı şekilde muamele görüyor. 

Uzun zamandır statü değişikliği bekleyen engelli yardımcı hizmetler sınıfı personeli de engelinin ardından çalışma hayatında da birçok engelle karşılaşan kesimden.  

Çok ağır şartlarda, mobbing altında, görev tanımı olmadan çalışmakta olan YHS personelleri görev tanımları olmasını ve eğitim durumlarına göre statü değişikliği yapılmasını, engel durumlarına göre çalışma şartlarında değişiklik yapılmasını talep ediyor. Amirlerinin, yöneticilerinin engel durumlarını dikkate almadan iş yüklemeleri nedeniyle mağduriyet yaşayan engelli YHS personelleri engelleri ile mücadele ederken, onunla yaşamayı öğrenirken iş ortamlarında ağır şartlarda çalışmaları nedeniyle bir kez daha zorlukla mücadele ediyorlar.  

Anayasa'da yer alan pozitif ayrımcılığa uygun olarak, engel durumlarına göre çalışma şartları isteyen engelli YHS personelleri iş hayatında daha fazla engelle karşılaşmak istemiyor.  

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelleri kendi sendikalarını kuruyor!

Uzun zamandır seslerini yetkililere duyuramayan, duyursalar bile görmezden gelinen yardımcı hizmetler sınıfı personelleri yaşadıkları mağduriyete 'dur' demek için kendi sendikalarını kurma kararı aldı. Genel İdari Ve Teknik Hizmetler Sınıflarına geçiş hakkı ve YHS'nin kaldırılmasını isteyen Yardımcı Hizmetler Sınıfı için kurulacak olan sendika şu sözlerle paylaşıldı:

Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan Memurlar kendi sınıflarını temsil edecek  sendikalarını kuruyor. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan memurlar, sorunlarını dile getirip çözüm üretecek bir sendikaya ihtiyaç duyduklarını değerlendirdikleri için ortak görüşleri gereğince Murat Şahin ve arkadaşları öncülüğünde Yardımcı Hizmetler Sınıfını temsil edecek sendikaları ile alakalı kuruluş girişimlerine başlanmıştır. 1965 model Yardımcı Hizmetler Sınıfı memurlarına 2005 yılından bu güne sendikalar tarafından kaldırılacağı yönünde umut verilmiş olmasına rağmen herhangi bir kazanım elde edilememiştir. Günümüz koşullarına uygun olmayan, devlet memuru vakarına yakışmayan, 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli ünvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci,  terzi, berber, garson, bahçıvan, şöför, bekçi,  vb.) görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı maddi ve manevi mağduriyet yaşamakta ve yıllardır hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.

2005 yılında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız  atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararının yer alması, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin sınıf değişikliğine ilişkin beklentilerine bugüne kadar cevap verilmemiş olması, kurumların yıllardan beri Görevde Yükselme Sınavı açmaması ve açsalar bile yetersiz sayıda kadro açmaları görev alan YHS personeline yükselme imkanı tanınmamaktadır.

Kamuda üvey evlat durumunda olan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri, kadro ünvanlarına ilişkin görevlerin tanımı ünvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından dolayı sorunlar yaşamaktadırlar. Ünvanlarına ilişkin görev tanımlarının belirgin olmaması ve hukuki hiçbir dayanağı olmamasına rağmen bu kişilere kurumlarda pek çok işin gördürülebilecek personeller olarak bakılmasına neden olmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen sınıflar arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kamu görevlileri için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bu hizmet sınıfına dahil personelin kapsam dışı tutulması Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin aylık ücretleri ve emeklilik haklarının (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) diğer memurlara göre daha düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır. Bu durum Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin hem çalışırken hem de emeklilikte maddi kayıplar yaşamalarına sebep olmaktadır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenecek geçici bir madde ile kamuda pek çok işi gören memurun tanımı ile uyuşmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılması gerektiğini ve bu sınıfta yer alan kamu personellerinin eğitim ve mesleki durumlarına uygun memur kadrolarında değerlendirilmesi, kamudaki iş barışının tesis edilebilmesi için acilen düzenlemeler yapılmasının elzem olduğunu kamuoyu  ile paylaşıyoruz.