YHS personelleri, Cumhuriyet'in 100. yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan statü değişikliği İstiyor. Vatandaşlar, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kaldırılarak mevcut personellerin Eğitim ve Mesleki durumları gözetilerek 1 Seferliğe Mahsus Bir Üst Kadrolara Atanıp var olan mağduriyetin ivedilikle çözüme kavuştrulmasını istemektedirler. Bu durumun mağduriyet yaşattığını söyleyen vatandaşların görev tanımları bulunmamaktadır. İş konumlarının belli olmadığını söyleyen vatandaşlar arasında adaletsizlik doğmaktadır.

1965 yılının şartlarında bırakılan YHS personeli, yıllar geçse de Devlet içerisindeki yeniliklere dahil edilmemişlerdir. Bu süreçte yeterli kadroların verilmemesi ve görevde yükselme sınavının yapılmaması, kendisini geliştirip Devletine faydasını sunamamasına , memur haklarından kısmen yararlanmasına , emeklilik sürecinde daha zor duruma evrilmesine neden olmaktadır.

Görevde Yükselme Sınavlarının İnsiyatifi Bakanlık ile Kurumlara Bırakılıp, Düzensiz ve Uzun Süre Yapılamadığı gibi, Açılan Kadro Yetersizliği, Kadro Derece Sorunu ve Mülakât Engelleriyle Gelecek İş Hayatına Ciddi Olumsuzluk YaşamaktadırlaR.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin 2018 seçim vaatlerinden olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunun eğitim durumlarına göre bir defaya mahsus bir üst kadro olan Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirileceğine dair sözün verildiği, mağdurlar tarafından hatırlatılmaktadır.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEYİŞİ SON BULACAK MI?

Yardımcı Hizmetler Sınıfını personellerinin görev tanımları olmadığından, temizlik,çaycılık,boya badana, bahçıvanlık, kalorifercilik ,aşçılık, bekçilik her türlü tamirat bakım gibi, amirlerinin emrettikleri her işi yapmaktadırlar. Süreç içersinde yalnız bırakıldıklarını söyleyen vatandaşlara, görevde Yükselme Sınavı ve yeterli kadro hakkı verilmemektedir.

Aralarında  lise,teknik lise,önlisans,lisans ve yüksek lisans yaparak öğrenim durumlarına erişmiş kişiler bulunmasına rağmen, diplomaları çalıştıkları kurumlar tarafından dikkate alınmamaktadır. 

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KADROLARI NELERDİR?

Kamu kurumlarında çalışan YHS personelleri olarak çalışan vatandaşlar birçok meslekle ilgileniyor.  hizmetli, kaloriferci, bekçi, bahçıvan, aşçı vb gibi kadrolar Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kadrolar arasında yer almaktadır. Ancak, kadrolar itibariyle herhangibir görev tanımı yapılmadığından bir hizmetli çok fazla sayıda iş yapıyor.

Bir ülkeden daha İsrail'e işçi gönderme kararı Bir ülkeden daha İsrail'e işçi gönderme kararı

YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA HANGİ MESLEKLER VAR?

Kamu kurum ve kuruluşlarında lise, ön lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu, mesleğini ve sanatını ileri düzeyde yapan, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı, dağıtıcı, hizmetli, vb. unvanlarda görev yapan 110.000 Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli bulunmaktadır.

''KAMU ÇALIŞANALRINA DİPLOMALARINA UGUN İŞLER VERİLEMLİ''

Yardımcı Hizmetler Sınıfına kadro verilmesi konusunda açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram 

Tonbul desteğini şu sözlerle ifade etti:

"Kamu çalışanlarına diplomalarına uygun kadrolar verilmeli. Kamuda 140 bin civarındaki yardımcı hizmetler sınıfı personelinden lise ve üzeri eğitim seviyesine sahip olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere genel hizmetler sınıfına geçirilmeli. Toplu sözleşme masasında da her seferinde dile getirdiğimiz bu talebin karşılanması hem personelin motivasyonunu hem de kamunun hizmet kalitesini artıracaktır." dedi. Kamunun kanayan yarası olarak tabir edilen Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelleri'nin mağduriyetleri göz ardı edilmeyerek, memuriyet istekleri yerine getirilmelidir.

YHS (YARDIMCI HİZMETLE SINIFI) NEDİR?

YHS, Yardımcı Hizmetler Sınıfıdır, memurluğun en alt basamağıdır, memur sınıfında değillerdir, verilen her görevi " Temizlik, garsonluk, getir götür işleri, hastanede ise hastabakıcılık vb." yapmaktadırlar. 657 sayılı kanuna tabidirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesine göre;

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.