2017 yılında yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, alt işverenler aracılığıyla istihdam edilen şirket çalışanları, bağlı oldukları kuruluşların "sürekli işçi" kadrolarına alınmışlardı. Fakat 2018 yılında 2 Nisan'dan itibaren, yaş, prim ve hizmet süresi gibi nedenlerle 42, 45, 47, 50 ve 52 yaşındaki personeller, istemeden emekli edilerek iş hayatlarına son verildi. 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin iş szöleşmeleri kurum tarafından tek taraflı iptal edildi.

Zorunlu emekliliğe tabi olan 696 KHK'lı işçiler yetkililere sesleniyor

2017 yılında yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile "sürekli işçi" statüsüne geçirilen fakat 2018 yılında 2 Nisan tarihinden itibaren, yaş, prim ve hizmet süresi gibi nedenlerle iş hayatlarına son verilen işçiler, Anayasa eşitlik ilkesi ve İş Kanunu'na aykırı bir biçimde gerçekleştirilen iş bu zorunlu emeklilik sistemine karşı çıkıyor. Zorla emekli edilen 696 KHK'lı işçiler, iş hayatında etkin rol alabilecekleri bir fırsat, isteyenin göreve dönmesi için de yasal bir düzenleme yapılması için yetkililere sesleniyor.

Kademeli Emeklilik mağdurları Meclis'ten müjde bekliyor! Kademeli Emeklilik mağdurları Meclis'ten müjde bekliyor!

Emekli edilen 696 KHK'lı işçiler prim günlerini tamamlayamadı

2017 yılında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile "sürekli işçi" olarak kadroya alınan ancak 2018 yılında 2 Nisan'da 42, 45, 47, 50 ve 52 yaşındaki işten çıkarılan işçiler, Anayasa'nın eşitlik ilkesi ve İş Kanunu'na aykırı olarak uygulanan bu zorunlu emeklilik uygulamasına tepki gösteriyor. Zorla emekli edilen 696 KHK'lı işçiler, iş hayatında aktif olabilecekleri bir imkan, isteyenlerin görevlerine geri dönebilmeleri için de bir yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor. İşçiler, 696 sayılı KHK ile kadroya geçmelerine rağmen 40'lı yaşlarda zorunlu emekli edilmeleri sebebiyle prim gün sayılarını tamamlamamışlardır. Bu da emekli maaşlarının 7500 TL civarında olmasına neden olmuştur. Bu durumda mağdur olan vatandaşlar iş huzurunun sağlanması için adil bir çözüm bekliyor.