EYT yasasının 8 Eylül 1999 sonrasını kapsamaması bir kesimin 2000 sonrası SGK mağdurlarının emekliliklerinin 17 yıl uzamasına neden oldu. Birkaç günlük farkla EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar emekli olabilmenin 1 günle 17 yıl uzamasına tepki göstererek kademeli emeklilik sisteminin gelmesini istiyor.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe giren SGK'lılar kademeli emeklilik sisteminin gelmesiyle aşağıdaki şartlarda emekli olmayı talep ediyor:

İlk işe giriş tarihi Eylül 1999-2002 arası olan kadınlar 43 erkekler 45, 

İlk işe giriş tarihi 2003 olan kadınlar 44 erkekler 46, 

İlk işe giriş tarihi 2004 olan kadınlar 45 erkekler 47, 

İlk işe giriş tarihi 2005 olan kadınlar 46 erkekler 48, 

İlk işe giriş tarihi 2006 olan kadınlar 47 erkekler 49, 

İlk işe giriş tarihi 2007 olan kadınlar 48 erkekler 50, 

İlk işe giriş tarihi 2008 olan kadınlar 49 erkekler 52, 

İlk işe giriş tarihi 2009 yılından sonra olan kadınlarda 50 erkeklerde 52 olması talep ediliyor. 

EMADDER'DEN KADEMELİ EMEKLİLİK ETKİNLİĞİ

2000 sonrası SGK girişlilerin hakkını arayan Emeklilikte Adalet Derneği, 1 günle 17 yıl uzayan emeklilik adaletsizliğinin karşısında mücadele etmeye devam ediyor. 

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu önderliğinde emeklilik hakları için mücadele eden 2000 sonrası SGK'lılar birçok mecrada yetkililere seslenmeye, toplantılar düzenlemeye ve siyasileri ziyaret etmeye devam ediyor. Bugün de sosyal medyada etkinlik düzenleyen EMADDER, yetkililere seslenerek kademeli emeklilik taleplerini yineledi. 

EMADDER, 1999 sonrası SGK'lılar için mücadeleye devam ediyor! EMADDER, 1999 sonrası SGK'lılar için mücadeleye devam ediyor!

EMEKLİLİKTE ADALET DERNEĞİ MANİFESTOSU

1. Türkiye' de yaşayan ve Türkiye çalışma yasal şartları kapsamında SGK sistemine kayithı (4a,4b,4c) çalışanların 08/09/1999 tarihinden sonra ișe başlanmış olması gerekçesiyle, 08/09/1999 tarihinden önce işe başlayanlara göre , erkeklerin 17 yil kadinların 20 yl daha geç emekli olması, çalışanların anayasal eşitlik haklarına muhalif bir düzenlemedir.

2. Yalnızca bu tarih baz alInarak yapılan düzenleme ile 1 gün, 1 ay veya birkaç yIl geç başlama gerekçesiyle 17E/20K yIl fark oluşması kabul edilemez, adil ve eșit olmayan bir düzenlemedir.

3. Bu tarih öncesinde sigorta kaydı olmayan çalışanların tahsil hayatına devamı, staj, deprem, askerlik görevi, doğum vb. nedenlerle işe geç başlamış olabileceği göz ardı edilmektedir ve edilmiştir.

4. 08.09.1999 öncesi sigortalı çalışanları kapsayan( 4,5 milyon) yasa teklifi, kapsam dışında kalan 14 milyon çalışanı ve ailelerini görmezden gelerek hazırlanmıştır.

5. Emeklilik siteminde ișe başlama tarihinden ziyade çalışma süresi ve ödenen primin dikkate alinması gerekmektedir.

6. Aynı ülkenin eșit vatandaşlık haklarına tabi olan, iki akran, arkadaş veya kardeşin birbirinden çok farklı koşullarda emeklilik hayatına baslayacak olması vicdanlari rahatsız etmektedir.

7. Çalışma hayatında, talebe istinaden kayıt dışı bir çalşma talebi söz konusu olamayıp, SGK sistemine kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 08/09/99 tarihi sonrası işe başlayan çalışanların yürürlükte olan kanunu kabul etmeleri dışında bir tercih hakları bulunmamaktadır.

8. Yasa teklifi mevcut hali ile Meclis'ten geçmesi durumunda görmezden gelinerek mağdur edilen söz konusu tarih sonrası işe başlayan çalışanlara ve ailelerine büyük bir hayal kırıklığı yaşatılmış olacaktır

9. Aynı işyerinde çalışan iki çalışana, farklı yasalar kapsamında emeklilik haklarının verilmesi daha fazla prim ve daha fazla çalışma süresine sahip çalışanların yasa kapsamı gerekçesiyle daha geç emeklilik hakkını elde edecek olması, çalışma barışını ve çalışanlar arasında EYT lehine aile mali yapısını da bozan bir düzenleme olacaktır.

10. Toplum içinde 08/09/1999 tarihinden sonra işe başlayan 14 milyon çalışan ve aileleri bu yasa kapsamında mağdur edilmektedir.

11. Yapılacak düzenlemenin çalışma barışını ve anayasal eşitlik haklarına helal getirmeyen adil bir düzenleme olması gerekmektedir.

12. Kademe veya muadil bir sisteminin getirilerek çalışma yapılması ile bu adaletsiz düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

13. Her nasil EYT'nin bir tarih ile mağdur edildiği düşünülmekte ise, bu yasanın sunulan teklif kapsamında düzenlenecek olması da 14 milyonu mağdur edecek bir düzenleme olarak tarihte yerini alacaktır. Derneğimiz, yukarıda başlıkları verilen mağduriyetler kapsamında; aynı ülkeye katma değer sağlayan her çalışan için adil bir düzenleme yapılması için faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Tüm mecralarda haklı davamızı anlatmaya, yasal ve hukuki çerçevede de bu mücadelenin içinde olarak faaliyetimizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz.