Kamu kurum ve kuruluşlarında, İŞKUR'un yönetmeliği altında çalışan işçilerin kadro mücadelesi sürüyor. Görev aldıkları sürelerin kısa olması ve çalışanları ekonomik açıdan zorlamaktadır.  TYP, uzun adı ile Toplum Yararına Program olarak İŞKUR adına Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışan mağdur vatandaşlar, geçici olarak istihdam edilmektedir. En fazla 9 ay gibi kısa süreli çalışan işçiler, kısa süre sonra işten çıkarılırak mağdur edilmektedir. İşçiler işsiz kaldıktan sonra kadrosuz oldukları için tazminat ve işsizlik maaşı haklarından yararlanamamaktadırlar. En fazla TYP işçisi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, 81 ildeki okullarda çalışmaktadır. İşçiler kadro beklentisini sosyal medya üzerinden Her gün paylaşmalarına rağmen hükümetten konuya ilişkin bir adım atılmamaktadır.

Aralarında geniş aile üyesine sahip mağdurlar, kısa süre sonra işten çıkarıldıkları için mevcut ekonomik şartlarda evlerini geçindirmekte zorlanmaktadırlar.

TYP işçi alımı başvuru sayfası İŞKUR başvuru ve katılım tarihi - Internet  Haber

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer zorunlu sebeplerde kamu hizmetlerini desteklemek için özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir sağlamak amacıyla, aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programların tamamıdır.

TYP işçileri kadroya alınacak mı? İşte son gelişmeler... - İşçi Haber

TYP'YE DAHİL OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

Toplum Yararına Program'da çalışan kadınlar: Kadrolu iş istiyoruz - Evrensel

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.

  • Noter kurası yöntemi,
  • Liste yöntemi,
  • Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen özel politika gruplarına programdan yararlanma hususunda öncelik verilmektedir. Bu kapsamda liste ayrımına gidilmiş olup aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilmektedir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

  • Kadınlar,
  • 35 yaş üstü bireyler,
  • Engelliler,
  • Eski hükümlüler,
  • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.

Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilmektedir.

AKS’ye göre aynı adreste oturanların, gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’den yararlanamamaktadır.

Toplum yararına program sona erecek « ÇORUM TİME

2023 TYP MAĞDURLARI KADROYA GEÇECEK Mİ?

TYP mağurları, Çalışma ve Sosyla Güvenliği Bakanlığı'ndan gelecek olan müjdeli haberi bekliyor. Konuya ilişkin MHP seçim öncesi kadro ile ilgili kadro ve özlük haklarının teslim edilmesi gerektiğini söylemesinee rağmen, hükümet tarafından konunun çözüme kavuşturulması için adım atılmaması tepki çekti.

5000 ve kısmi emeklilik yeni torba yasada yer alacak mı? 5000 ve kısmi emeklilik yeni torba yasada yer alacak mı?