Süresiz nafakaya düzenleme gelecek mi? Süresiz nafakaya düzenleme gelecek mi?

Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan kadrosuz sağlık personeli (hemşire, ebe, att, tıbbı sekreter ve temizlik personelleri) kamu hizmeti veriyorlar. Fakat kamu haklarından yararlanamıyorlar. Sağlık Bakanlığına bağlı olmalarına rağmen hekimlerin işverenliğinde çalışıyorlar. Bu durum mesleklerini yaparken zorluklara neden oluyor.

ASM Grup Elemanları kadro istiyor!

ASM Grup Elemanları, Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetlerin kalitesini artırmak için büyük çaba gösteriyorlar. Ancak bu personeller, kamu personeli statüsünde olmadıkları için birçok hak ve imkandan yoksun kalıyorlar. Aynı işi yapan ancak kadrolu olan meslektaşlarıyla aralarında adaletsizlik olduğunu düşünen ASM Grup elemanları, kadroya geçirilmek istiyor. Bu sayede hem mesleklerini daha güvenli bir şekilde sürdürebilecekler hem de hak ettikleri sosyal ve ekonomik imkanlara kavuşabilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca umut vermişti

ASM Grup Elemanlarının kadroya geçişine yönelik resmî bir açıklama gelmezken eski açıklamalar tekrar gündeme getiriliyor. Daha önce sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geniş anlamıyla şartların adil hale getirilmesi şeklindeki ilkemiz, yeni adaletsizlikler oluşmasına karşı bir güvencedir. Kapsam dışı hekim kalmayacak.’’ sözlerini dile getirmişti.