TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından EYT yasası çıktı. 

Ancak uzun zamandır birçok mecrada yetkililere seslenen Bağ-Kur mağdurları kapsama dahil edilmedi. Emeklilikte adalet isteyen Bağ-Kur tescil affı mağdurları EYT yasası kapsamına alınmayıp geride bırakılmaya tepki gösterdi. Bağ-Kur mağdurları, geriye dönük tescil affı gelmesini ve adil bir emeklilik sistemi gelmesini istiyor. 9 bin prim gününün emeklilikte adaletsizliğe yol açtığını belirten Bağ-Kur mağdurları mezarda emeklilik istemiyor.

detail-photo-fancybox-0

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'na eklenen geçici 18. maddede; sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalı kişilerin sigortalılık hak ve mükellefiyetlerinin 4.10.2000 tarihinden itibaren başlayacağı ancak bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıklarının, söz konusu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.4.1982 ile 4.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ödemeleri halinde 4.10.2000 öncesine ait sigortalı hizmetlerinin kabul edileceği yönünde hüküm yer almaktaydı.

detail-photo-fancybox-1

1479 sayılı Kanun'un birçok maddesi gibi söz konusu geçici 18 inci maddesi de 5754 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber geçmişe dönük olarak halen uygulandığından, dolayısıyla 4.10.2000 tarihi öncesine ait vergi kaydı olduğu halde Bağ-Kur kaydı olmayanların sigorta başlangıç tarihi 4.10.2000 olarak alınmaktadır. Bu uygulama nedeniyle de birçok Bağ-Kur'lu vatandaş mağduriyet yaşamakta.

detail-photo-fancybox-2

2000 yılından önce Gelir Vergisi mükellefi olarak esnaflığa başlayan, vergi numarası olan, vergisini veren ama ekonomik nedenlerle Bağ-Kur tescilini yaptıramayan vatandaşlar 2003 ve 2008 yıllarındaki Bağ-Kur sicil affını takip edemediği için emeklilik hakkından yararlanamamakta ve vergisini verdiği yıllara ait kanıtlanabilir faaliyetlerini emekliliklerine saydıramamaktadırlar.

BAĞ-KUR MAĞDURLARI ADALET İSTİYOR!

Bağ-Kur mağdurları genel olarak küçük esnaf olarak tabir edebileceğimiz, kazancı belirli bir gelirin altında olan, 1990’lı yıllarda yürürlükte olan götürü vergiye tabi olarak faaliyette bulunan pazarcı, terzi, berber gibi esnaf kolundan olup, günün koşullarına göre geçim mücadelesi, bir muhasebeci ya da avukat gibi danışmanlarının olmaması, o dönemlerde zaten olmayan sosyal medya takibi ya da gazete okurluğunun olmaması gibi nedenlerle Bağkur’a kayıt ve tescil yaptıramamış kişilerdir.

detail-photo-fancybox-3

Tescil affı ve yasada düzenleme isteyen Bağ-Kur mağdurlarının yaşadığı sıkıntılar günden güne artıyor. Emeklilikte adil bir sistem olmasını isteyen Bağ-Kur mağdurları yapılan bu ayrımcılığa karşı çıkarken emekli olmak için çok daha uzun süre bekleyecek olmalarına da tepki gösteriyor. 

Seçim öncesi yeni bir çalışmayla ya da torba yasayla mağduriyetin bitmesini bekleyen Bağ-Kur'lular  Twitter'da etkinlik düzenleyen vatandaşlar yetkililere seslenerek bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini istiyor. Başta Cumhurbaşkanlığı ve CİMER olmak üzere, ilgili makamlara yazdıkları dilekçe ve mektuplarla yaşadıkları sorunları anlatan Bağ-Kur mağdurları emeklilik hakkı için mücadele etmeye devam ediyor.

detail-photo-fancybox-4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Yeni müjdeler vereceğiz.'' demesi Bağ-Kur mağdurlarına umut oldu. Uzun zamandır emeklilik hakkı için mücadele eden Bağ-Kur mağdurları Kabine Toplantısı'ndan müjdeli bir haber beklerken Meclis seçim nedeniyle tatile girdi. 

Belediye Şirket İşleri üvey evlat değildir Belediye Şirket İşleri üvey evlat değildir

Uzun zamandır emeklilik hakkı için mücadele eden ve adaletsizlikle karşı karşıya kalan Bağ-Kur mağdurları bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Seçim öncesi ani bir kararla ya da KHK ile mağduriyetlerinin bitmesini isteyen Bağ-Kur mağdurları yetkililere seslenmeye devam ederken yaşanan bu adaletsizliğin çözümünün seçimlerde kullanacakları oy üzerinde etkili olacağını da vurguluyor.