4 Ekim 2000 öncesinde vergi kaydı olan ancak Bağ-Kur'a kayıtlı olmayan vatandaşların emeklilik hakkı elde etmeleri zorlaşıyor. Bağ-Kur tescil mağdurları, vergi kaydına göre 4 Ekim 2000'de sigortalı kabul ediliyor fakat vergi ödedikleri yıllar emeklilik hesabına katılmıyor. Bu da, 2003 ve 2008 yıllarında Bağ-Kur sicilinden faydalanamayanları hak kaybına uğratıyor. Bağ-Kur tescil mağdurları, vergi ödedikleri yılların emeklilik sürelerine dahil edilmesini istiyor.

696 sayılı KHK'lı çalışanlar zorunlu emekliliğin kaldırılmasını talep ediyor! 696 sayılı KHK'lı çalışanlar zorunlu emekliliğin kaldırılmasını talep ediyor!

 Bağkur tescil mağdurları yetkililere sesleniyor!

Bağ-Kur tescil mağdurları, sigortalılık haklarını alabilmek için uzun süredir mücadele ediyor. Ancak, geçmişteki hizmet yılları göz ardı edilerek Bağ-Kur'lu sayılmayan Bağkur tescil mağdurları, yetkililerden bir türlü olumlu yanıt alamıyor. Bu durum, mağduriyetlerini artırıyor ve emeklilik hayallerini erteliyor. Esnaflar, hak ettikleri sigortalılık statüsünü kazanmak için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bağ-Kur tescil mağdurları sözlerin tutulmasını istiyor!

Bağ-Kur tescil mağdurları, haklarına kavuşmak için mücadele etmeye devam ediyor. Yıllardır haklarını arayan ve yetkililere seslerini duyurmak için çeşitli eylemler yapan mağdurlar, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor. Bağ-Kur tescil mağdurları, yaşadıkları mağduriyetin çözüme kavuşması için çeşitli mercilere başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtiyor.

KYK Bağ-Kur tescili konusunda mağduriyetlere yol açtı

20 Nisan 1982 ile 4 Ekim 2000 tarihleri arasında vergi kaydı ve oda kaydı bulunan bireyler, Bağ-Kur kaydını yaptırmak zorunda olup, bu kayıtlar ilgili kurum tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak, bu tarihler arasında kayıtları yapılmayan kişiler, herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın geriye dönük vergi veya oda kayıtları ile Bağ-Kur'a başvurabilirler ve borçlanma ile ödeme yapabilirlerdi.

Ancak, 4 Ekim 2000 tarihinde çıkan KYK (Kamu Yararına Çalışanlar) kararıyla, esnafın geriye doğru tüm sosyal yani Bağ-Kur'lu olma hakkı elinden alındı. Bu durum Bağ-Kur tescili konusunda mağduriyetlere yol açtı.

Ayrıca, otomatik kayıt devletin sorumluluğu iken, belirlenen sürelerde ödeme yapılmadığı için silinen kayıtlar da adaletsizliğe neden olmuştur. Sonuçta, esnaflık yaptığı belgelenen yüz binlerce vatandaş, Bağ-Kur'a kaydedilmediği için sosyal güvencesiz ve 50-65 yaş arası emekli olamayan büyük bir grup haline gelmiştir.