Ülkemizde işsizlik sorunu çığ gibi büyürken harita ve kadastro teknikerleri de gelecek kaygısı altında ezilmeye devam ediyor. 

Günden güne artarak büyüyen işsizlik sorunu yüzünden mesleklerini icra etmekte zorlanan harita ve kadastro teknikerleri alanlarında yapılan alımlar karşısında hayal kırıklığı yaşıyor. Yeterli sayıda alım yapılmamasına karşı çıkan harita ve kadastro teknikerleri atanmak için sosyal medyada etkinlik düzenleyerek yetkililere sesleniyor.

Uzun süren eğitim hayatlarının ardından bir o kadar da atanmayı bekleyen harita ve kadastro teknikerleri işsizlikle baş başa kalırken meslek hayatlarının başında kazanmaları gereken deneyimlerden de mahrum bırakılıyor. 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde otoyol, devlet ve il yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak, yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak, görevi ile ilgili işler için lüzumlu harita, etüt ve proje işlerini yapmak ve yaptırmak gibi görevlerde bulunan harita ve kadastro teknikerleri mevcut atamaların yetersizliği nedeniyle mesleklerini icra edemiyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde Maliye Hazinesi ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak, Hazine adına tescilini sağlamak, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, trampa etmek, kamulaştırma ve toplulaştırma işlerini hazırlama gibi birçok alanda çalışabilen harita ve kadastro teknikerleri son 4 senedir Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından harita ve kadastro teknikeri ataması yapılmamasına tepki gösteriyor. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi devlet kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanı olan harita ve kadastro teknikerleri atama yapılmamasından dolayı mağdur olurken yıllarca eğitimini aldıkları mesleklerini icra edemiyor. Alanları dışında geçici işlerde çalışmak durumunda kalan harita ve kadastro teknikerleri mezun olduktan sonra geçim sıkıntısıyla da karşı karşıya kalıyor. 

Atama bekleyen ziraat mühendislerine büyük destek! Atama bekleyen ziraat mühendislerine büyük destek!

X'te (Twitter) sık sık etkinlik düzenleyen harita ve kadastro teknikerleri yetkililere seslenirken atama mağduriyetlerinin bir an önce çözülmesini ve alanlarında istihdam sağlanmasını talep ediyorlar. Meclis'in açılmasıyla tekrar umutlanan harita ve kadastro teknikerleri istihdamın ve atamaların yetersiz olduğunu belirterek yetkililerden müjdeli haber bekliyor.

Harita ve Kadastro Teknikeri Ne İş Yapar?

Teknik anlamda çalıştığı iş yerlerindeki projelerin oluşturulması, ölçüm, çizim ve inceleme işlemlerinde önemli rol alan harita ve kadastro teknikeri, genel olarak altyapı hizmetlerinde faaliyet gösterir. İşletmenin kalite prosedürleri doğrultusunda çalışan harita ve kadastro teknikeri görev tanımını da açıklayan görevler ve sorumluluklar şunlardır;

 • Haritası çıkartılması gereken arazinin tüm açılardan incelemesini gerçekleştirmek,
 • Arazilerin gerekli aletlerle harita ve krokisini çizmek,
 • Büro içerisinde arazi ölçümü için hesaplamalar yapmak,
 • Harita üzerinde düzeltme ve renklendirme yapmak,
 • Arazi ölçümü için kullanılması gereken aletlerin bakım ayarlarını yapmak,
 • Mahkemelerde fotogrametri ve jeodezi mühendisinin bulunmaması halinde bilirkişi olarak görev yapmak,
 • Altyapı hizmetleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Atık su, içme suyu, yağmur suyu, telekomünikasyon, elektrik, doğal gaz çalışmalarında yer almak,
 • Yol güzergahlarını belirlemek için ulaşım alanında çalışma yapmak,
 • İmar haritaları hazırlamak,
 • Yapı denetim uygulamaları kapsamında yeni konut alanlarının yerine uygulanmasını sağlamak,
 • Etüt çalışmaları için saha keşfi yapmak,
 • Gerektiğinde projeler konusunda yeni yöntemler geliştirmek,
 • Güzergah çalışması için yurt içindeki ve yurt dışındaki güzergahları gezerek GPS sistemine bağlı olarak en uygun yolu araştırıp bulmak, yol raporunu düzenleyerek müşteriye sunumunu sağlamak,
 • Gerçekleştirilen yol raporları için veri tabanı oluşturmak,
 • Yol raporu sonucu elde edilen noktaları coğrafi bilgi sistemleri üzerinden muhafaza ederek düzenlemek,
 • Çalışılan firmaya ait depo, bina ve arsa çizimini yapmak,
 • Şirketin nakliye araçları, vinç ve diğer yardımcı ekipmanların teknik resimlerini Autocad veya diğer programlarda çizerek bilgisayar ortamında muhafaza edilmesini sağlamak,
 • İmalatı yapılacak yeni ürünler için gerekli ekipmanları projelendirerek teknik resimlerini çizmek.