Gün geçtikçe mezun sayılarında artış olduğunu belirten ve buna bağlı olarak istihdam durumlarının iyileştirilmesini isteyen Harita ve kadastro teknikerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrıda bulunuyor. 

Staj ve çıraklık mağdurları AK Partili isimle görüştü Staj ve çıraklık mağdurları AK Partili isimle görüştü

"Bizler 22 kurumda iş imkanı olup atanmayan yüksek puanlarla açıkta kalan harita ve kadastro teknikerleri olarak; Yüksekokul eğitimimiz boyunca görmüş olduğumuz dersler incelendiğinde ve mesleğimizin kapsamı değerlendirildiğinde birçok kamu kurumunda ihtiyaç olduğu aşikardır. Başta Tapu Kadastro Müdürlükleri olmak üzere DSI, TCK, TCDD, ILBANK, TEDAS, Belediyeler vb. kurumların ara dönem alımlarında ve 2019 Haziran atama döneminde 3319 nitelik kodlu Harita ve Kadastro Teknikerliği bölümü mezunlarının kamu kurumlarında istihdam edilmesi hususunu saygılarımla arz ederiz."