Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından 500 personel alımının yapılacağı açıklandı.

27 Nisan tarihinde Resmi Gazete ilanına yayımlanan personel alım ilanına göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından 500 kişinin alınacağı öğrenildi. Yapılacak olan bu alım hakkında yayımlanan duyuruya göre 500 lojistik alt branşlı (Mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edileceği ifade edildi. Bu kadrolar için başvuru yapmak isteyen kişilerin sağlaması gereken başvuru şartları ve detaylarına da yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan bu personel alım ilanına göre başvuru yapmak isteyen kişilerin sağlaması gereken başvuru şartları şu şekilde verildi;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;

Erciyes Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak Erciyes Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak

(1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır.

(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (27 Nisan 2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından "Uzman Erbaş Olur" kararlı nitelik belgesi almış olmak,

g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,

ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Yayımlanan ilana göre başvuru yapmak isteyen kişilerin 27 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında internet üzerinden ( Jandrarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı internet adresi) üzerinden gerçekleştirilecektir.