Taşeron kadro mağdurlarını ilgilendiren bu geniş kapsamlı konu son zamanlarda insanlar tarafından en çok aratılan konular arasında yerini koruyor.  Sosyal medyada en çok karşımıza çıkan konulardan olan "kit" için vatandaşlar google da aratmaya başladı. Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) ne olduğunu araştıran vatandaşlar, internet üzerinde "kit ne demek?" araştırmasını yapıyor. 

Peki KİT ne anlama geliyor, ne demek, kimleri kapsıyor?

KİT NE DEMEK?

KİT, Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün kısa halidir. Kamu İktisadi Teşebbüsü, ülkeye göre değişiklik gösteren bir kavram olmasının yanı sıra genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kurumlarına verilen isimdir.

Taşeron İtfaiyeciler kadro sözünün tutulmasını bekliyor Taşeron İtfaiyeciler kadro sözünün tutulmasını bekliyor

Uluslararası literatürde devlet şirketi olarak geçen bu kavram, sahibi olan hükûmet adına ticari faaliyetlerini üstlenen bir tüzel kişiliği ifade eder. Şirketlerin hukuki durumu hükümetin bir parçası olma veya devletin düzenli bir hissedarı olduğu anonim şirketler arasında değişmektedir. Devlete ait şirketler, genellikle demiryolları ve telekomünikasyon, stratejik mal ve hizmetler (posta, silahlar), doğal kaynaklar ve enerji, politik olarak hassas iş, yayın, alkol ve tütün ürünleri ve sağlık ürünleri gibi doğal tekeller ve altyapı alanında yaygındır.

TÜRKİYE'DE KİT

Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT), ilk olarak 1961 Anayasası'na dahil olarak 233 sayılı KHK'da KİT'ler iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmuşlardır.

233 sayılı KHK'da KİT'ler şu şekilde açıklanmıştır;

- Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) "Teşebbüs"; iktisadî devlet teşekkülü (İDT) ile kamu iktisadî kuruluşu (KİK)in ortak adıdır.

- İktisadî devlet teşekkülü (İDT) "Teşekkül": Sermayesinin tamamı Devlet’e ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadî teşebbüsüdür.

- Kamu iktisadi kuruluşu (KİK) "Kuruluş"; Sermayesinin tamamı veya bir bölümü Devlet’e ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadî teşebbüsüdür.

- Müessese; İktisadi devlet teşekkülüne ya da kamu iktisadi kuruluşuna bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.

- Bağlı ortaklık; Sermayesinin yüzde elliden fazlası İDT veya KİK'e ait kuruluştur.

- İştirak; Sermayesinin %15'i ile%50'si arasındaki bir oranı İDT veye KİK'e ait anonim şirketlerdir.