Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en aktif mensuplarından birisi olan İstanbul Milletvekili Doğan Demir, imar barışından yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi çıkartmasına karşın tapusunu alamayan ve yatırdıkları paralarını geri alamayan vatandaşların sorununu TBMM gündemine taşıdı.

Milletvekili Doğan Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle vermiş olduğu soru önergesinde şunları kaydetti; “Ülkemizin bir deprem ülkesi olmasına rağmen yürürlüğe sokulan ve 6 Şubat 2023 tarihinde büyük kayıplar vermemize neden olan depremde ortaya çıkan tablodan da anlaşılacağı üzere, bakanlığınızın ve iktidarın İmar Barışı politikasının ne denli zararlı sonuçlar ortaya çıkardığını maalesef görmüş bulunmaktayız.

Sağlıklı bir şekilde bina deprem dayanıklılığı testleri ve titiz bir yapı denetim kontrolleri yapılmaksızın “İmar Barışı” adı altında kusurlu ve ruhsatsız yapıların kullanımına izin verilmiştir. Bu süreç içerisinde Yapı Kayıt Belgeleri için başvuruda bulunarak ücret yatıran vatandaşlarımızın bir kısmının Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilmiş ve yatırmış oldukları ücretler geri ödenmemiştir. Son imar barışı düzenlemesinin bulunduğu, 3194 Sayılı Kanun'un 16. geçici maddesinde; yapı kayıt belgesi almak için ödenen miktarın; belgenin iptal edilmesi halinde geri ödenmesine ilişkin herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır. Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilmesi ve yatırdıkları ücretlerin iade edilmemesi sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız çözüm arayışı içerisindedirler. Üstelik mağduriyetlere sebep olan bu işleyiş aynı zamanda Anayasamızın 125. Maddesinde bulunan “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür” hükmüne de aykırı bir işleyiştir.

Staj ve çıraklık mağdurları emeklilik hakkına ne zaman kavuşacak? Staj ve çıraklık mağdurları emeklilik hakkına ne zaman kavuşacak?

Yine aynı süreç içerisinde başvuruda bulunan ve Yapı Kayıt Belgeleri onaylanan milyonlarca vatandaşımız ise tapularını alamamışlar ve mağdur olmuşlardır. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik hiçbir adım atılmamış ve bilgilendirilmemişlerdir”dedi.