Boşanmalarda eşlere bağlanan 'süresiz nafaka' uygulaması toplumda ayrılmalara yol açarken beraberinde birçok yeni mağduriyetin ortaya çıkmasına neden oluyor. Evliliklerin süresine bakılmaksızın erkeklere yüklenen bu yükün neredeyse ömür boyu sürecek olması ise günümüzdeki ekonomik şartlarda vatandaşları daha fazla zor durumda bırakıyor.

Nafaka uygulaması 1988 yılında yapılan değişiklik ile süresiz hale geldi. 1988’e kadar en fazla 1 yıl süre ile ödeniyordu. Medeni kanunda yapılan değişiklik sonrası süresiz hale getirildi. Günümüzde süresiz olarak devam eden nafaka uygulaması birçok mağduriyeti de beraberinde getiriyor. 

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor!

Mevcut ekonomik şartlarda zaten geçinmekte zorlanan vatandaşlar belki bir yıl belki 3 ay evli kaldıkları kişiye nafaka ödeyerek zor durumda kalmak istemiyor. Süresiz nafaka uygulamasının erkeği sonsun bir maddi zorluğa soktuğunu belirten mağdurlar bir an önce düzenleme yapılmasını ve adil bir nafaka ödeme sistemine geçilmesini istiyor.

Boşandıktan sonra tekrar yuva kurmak isteyen erkekler eski eşlerine ödedikleri nafakayla birlikte adeta iki ev birden geçindirmek zorunda kalıyor. Evlilik süresine bakılmaksızın yıllarca nafaka ödemenin zorunlu tutulması birçok mağduriyete yol açıyor. Boşanmaların ardından erkeklerin manevi etkilenmelerinin yanı sıra maddi olarak da etkilenmelerine yol açan süresiz nafaka uygulaması toplumda tepkilere yol açıyor. 

Uzun zamandır birçok mecrada yetkililere seslenerek süresiz nafakada düzenleme yapılmasını talep eden erkeklerin sesini Yeniden Refah Partisi duydu. Yeniden Refah Partisi, Meclis'e teklif sunarak süresiz nafakanın bitmek bilmeyen mağduriyetlere yol açtığını ve düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. 

Süresiz nafaka kaldırılacak mı?

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, milletvekilleri Suat Pamukçu, Doğan Bekin, Ali Yüksel ve Mehmet Aşıla ile birlikte nafakayla ilgili tekliflerini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Nafakanın 5 yılla sınırlandırılmasını getiren teklifte Yeniden Refah Partisi yetkilileri, bu sürenin sonunda nafakanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.

Kanun teklifinin gerekçesinde, “Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde nafakanın süresiz olmasının mağduriyet yarattığı” söylendi. Gerekçede, “Kanun maddesinde geçen ‘süresiz’ ibaresinin fazlaca mağduriyet yarattığı ortadadır. Nafakanın süresiz istenebilmesi nafaka yükümlüsü için bitmeyen bir borç anlamına gelmektedir. Bu borcun aynı kalmayıp nafaka artırım davaları ile artmasından dolayı boşanan çiftler çok defa karşı karşıya gelmektedirler” denildi.

Gerekçe metninde süresiz nafakanın kesilme şartları şu ifadelerle eleştirildi:

“Kadının evlenmesi veya taraflardan birinin ölümü dışındakiler ispat isteyen şartlardır. Örneğin tarafların maddi durumunun değişmesi, nafaka alan eşin haysiyetsiz yaşadığı veya bir erkekle evlilik dışı yaşadığı tespit edilmelidir. Bu durumların tespiti neredeyse gayrimümkündür.”

Gerekçede, kısa evliliklerde, evli kalınan sürenin çok üstünde nafaka ödenmesine de değinildi, “Süresiz nafakanın başka bir sorunu ise kısa süren evlilikler için evli kalınan sürenin çok çok üstünde nafaka ödenmesidir. Kısa süreli evli kalan nafaka yükümlüsü bu bitmeyen borç yüzünden yeniden aile kurmakta zorlanmaktadır.”

Yeniden Refah Partisi, TBMM Başkanlığı’na beş maddelik kanun teklifi sundu. İlgili maddeler şöyle:

1-) Nafaka ödemenin süresiz olmaması değiştiriliyor.

2-) Tarafların nafaka ödeme süresini beş yılla sınırlıyor.

3-) Mağduriyetin devamı halinde sosyal devlet gereği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca giderilmesi hükmü getiriliyor.

4-) Kanunun yürürlük maddesidir.

5-) Kanunun yürütme maddesidir.

TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175 inci maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 2- 4721 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına "kendiliğinden" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve her hâlükârda altmış aydan sonra" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 4721 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Nafakanın kesilmesi sonunda, alacaklı tarafın mağduriyetinin devamı halinde, mağduriyet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulacak fondan karşılanır."

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yeniden Refah Partisi'nin süresiz nafakada düzenleme yapılmasına ilişkin teklif sunmasının üzerinden günler geçti. Ancak teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmedi. Düzenleme teklifi şu anda komisyon incelemesinde. Meclis görüşmeleri başlamışken önümüzdeki günlerde gündeme gelerek cevaba kavuşturulması bekleniyor.