Fiili olarak öğretmen olan, derse giren, ders defteri dolduran, hatta çalıştığı yere göre nöbet bile tutan, gerek halk eğitim merkezlerinde gerekse mesleki eğitim merkezlerinde görev alan ve çalıştıkları kurumda öğretmen açığının yerini dolduran usta öğreticiler çalışma koşullarında, çalışma saatlerinde ve çalışma ücretlerinde iyileştirilme yapılmasını talep ediyor. 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den destek çağrısı! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den destek çağrısı!

Usta öğreticiler, ders karşılığı görev almaları nedeniyle aynı işi yaptıkları birçok eğitimcinin aksine özlük haklarına sahip değil. Kıdem ve ihbar tazminatı, iş güvencesi ve yıllık izinleri de olmayan usta öğreticiler ikramiye alamıyor. Resmi tatillerde ise çalışamadıkları için ücret alamazken çalışmaları durumunda fazla mesai alamıyorlar. Maddi sıkıntılar yaşadıklarını ve iş güvenceleri olmadığı için baskıya uğrayabildiklerini söyleyen usta öğreticilerin kadro mücadelesi devam ederken haklarını yargı önünde de aramaya çalışıyorlar.

100 bin usta öğretici kadrolu öğretmenlerle kamuda aynı işi yapan, ek ders ücreti ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimci personeli olarak çalışıyor. 100 bin usta öğretici geleceğe yaptıkları işin karşılığının verilmesini ve yaşadıkları sıkıntıların görmezden gelinmemesini talep ediyor. Kadrolu olarak yaptıkları işin karşılığının tam olarak verilmesini isteyen usta öğreticiler sosyal medya üzerinden yetkililere sesleniyor, basın açıklamaları düzenliyor.