Ağır çartlat altında çalıştırıldıkları talebiyle çeşitli ünvanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan YHS personelleri, yetkililerden eğitim durumlarına göre statü değişikliği yapılmasını talep ediyor.

Resim

Ünvanlarına ilişkin görev tanımlarının belirgin olmaması nedeniyle Genel İdari Ve Teknik Hizmetler Sınıflarına geçiş hakkı isteyen Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelleri için kurulacak olan sendika da şu sözlerle paylaşıldı:

"Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan Memurlar kendi sınıflarını temsil edecek  sendikalarını kuruyor. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan memurlar, sorunlarını dile getirip çözüm üretecek bir sendikaya ihtiyaç duyduklarını değerlendirdikleri için ortak görüşleri gereğince Murat Şahin ve arkadaşları öncülüğünde Yardımcı Hizmetler Sınıfını temsil edecek sendikaları ile alakalı kuruluş girişimlerine başlanmıştır. 1965 model Yardımcı Hizmetler Sınıfı memurlarına 2005 yılından bu güne sendikalar tarafından kaldırılacağı yönünde umut verilmiş olmasına rağmen herhangi bir kazanım elde edilememiştir. Günümüz koşullarına uygun olmayan, devlet memuru vakarına yakışmayan, 

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli ünvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci,  terzi, berber, garson, bahçıvan, şöför, bekçi,  vb.) görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı maddi ve manevi mağduriyet yaşamakta ve yıllardır hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.

2005 yılında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız  atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararının yer alması, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin sınıf değişikliğine ilişkin beklentilerine bugüne kadar cevap verilmemiş olması, kurumların yıllardan beri Görevde Yükselme Sınavı açmaması ve açsalar bile yetersiz sayıda kadro açmaları görev alan YHS personeline yükselme imkanı tanınmamaktadır.

Kamuda üvey evlat durumunda olan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri, kadro ünvanlarına ilişkin görevlerin tanımı ünvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından dolayı sorunlar yaşamaktadırlar. Ünvanlarına ilişkin görev tanımlarının belirgin olmaması ve hukuki hiçbir dayanağı olmamasına rağmen bu kişilere kurumlarda pek çok işin gördürülebilecek personeller olarak bakılmasına neden olmaktadır.

TYP işçilerine müjde geliyor TYP işçilerine müjde geliyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen sınıflar arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kamu görevlileri için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bu hizmet sınıfına dahil personelin kapsam dışı tutulması Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin aylık ücretleri ve emeklilik haklarının (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) diğer memurlara göre daha düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır. Bu durum Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin hem çalışırken hem de emeklilikte maddi kayıplar yaşamalarına sebep olmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenecek geçici bir madde ile kamuda pek çok işi gören memurun tanımı ile uyuşmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılması gerektiğini ve bu sınıfta yer alan kamu personellerinin eğitim ve mesleki durumlarına uygun memur kadrolarında değerlendirilmesi, kamudaki iş barışının tesis edilebilmesi için acilen düzenlemeler yapılmasının elzem olduğunu kamuoyu ile paylaşıyoruz."